Czas czytania: około min.

Ile kosztuje nas rocznie działalność Instytutu Pamięci Narodowej?

26.02.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ustawa budżetowa na rok 2018 przewiduje wydatki Instytutu Pamięci Narodowej w wysokości 363,288 mln zł. Jest to kwota znacznie wyższa od tych z poprzednich lat (np. w 2017 roku – 289,141 mln zł). W związku z tym sformułowanie „363 mln zł każdego roku przeznaczane jest na IPN” jest fałszywe, ponieważ w poprzednich latach były to inne, mniejsze kwoty.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) został utworzony 19 stycznia 1999 roku na podstawie tzw. „ustawy o IPN” z dnia 18 grudnia 1998 roku. Zgodnie z art. 8.2. tej ustawy „Instytut Pamięci jest finansowany z budżetu państwa, w którym stanowi odrębną część”. Od roku 1999 w kolejnych ustawach budżetowych IPN pojawia się jako część 13. budżetu. Budżety na kolejne lata przewidywały następujące sumy wydatków Instytutu:

2018 – 363,288 mln zł

2017 – 289,141 mln zł

2016 – 269,141 mln zł

2015 – 249,090 mln zł (przed nowelizacją: 249,850 mln zł)

2014 – 246,701 mln zł

2013 – 245,455 mln zł (przed nowelizacją: 246,211 mln zł)

2012 – 223,205 mln zł

2011 – 223,263 mln zł

2010 – 213,846 mln zł

2009 – 209,275 mln zł

2008 – 209,275 mln zł

2007 – 172,358 mln zł

2006 – 131,357 mln zł

2005 – 93,280 mln zł

2004 – 85,362 mln zł

2003 – 85,122 mln zł

2002 – 83,586 mln zł

2001 – 82,205 mln zł

2000 – 10,000 mln zł

W ustawie budżetowej na rok 2000 przewidywano wydatki na poziomie jedynie 10 mln zł. W 2001 roku nastąpił duży skok do 82,205 mln zł. Od tego czasu przewidywane wydatki Instytutu stopniowo się zwiększały. Próg 100 mln zł został przekroczony w budżecie na rok 2006 (131,357 mln zł). Był to duży wzrost w porównaniu do poprzedniego roku (93,28 mln w 2005). Kolejne duże wzrosty pojawiły się w ustawach budżetowych na lata 2007 (172,358 mln zł) i 2008 (209,275 mln zł).

W budżetach na lata 2009-2015, przewidywane wydatki Instytutu zwiększyły się nieliniowo. Na rok 2009 nie przewidziano zwiększenia budżetu, a w roku 2012 nieznacznie zmalał on względem poprzedniego. Ponadto nowelizacje ustaw budżetowych na lata 2013 i 2015 obniżały budżet IPN. W budżecie na rok 2013 można jednak zauważyć znaczny wzrost (z 223,205 mln zł w roku 2012 do 246,211 mln zł).

W ostatnich latach można zauważyć duże wzrosty przewidywanych wydatków Instytutu Pamięci Narodowej. Zupełnie wyjątkowy jest pod tym względem ostatni skok wydatków: na rok 2018 na IPN przewidziano w budżecie 363,288 mln zł, co jest wzrostem o 74,147 mln zł względem roku poprzedniego. Równie znaczące zwiększenie budżetu wystąpiło jedynie na początku istnienia Instytutu, w roku 2001.

 

 

Share The Facts
Robert Biedroń
Prezydent Słupska

 

363 mln zł każdego roku przeznaczane jest na IPN.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub