Czas czytania: około min.

Ile krajów zastosowało „żółtą kartkę”?

12.12.2016 godz. 10:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

8 marca 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników, która określa zbiór obowiązkowych przepisów, ważnych przy delegowaniu pracowników. Główną zmianą miało być zrównanie pensji i warunków pracy delegowanych pracowników z pensją i warunkami pracy pracowników lokalnych: obecnie pracownik delegowany ma prawo np. do pobierania minimalnej pensji obowiązującej w kraju, w którym taki pracownik obecnie pracuje.

Do maja 2016 (tj. w ciągu 8 tygodni od przedstawienia zmian przez KE) czternaście izb parlamentarnych z 11 krajów (w tym Polski) zastosowało tzw. procedurę „żółtej kartki”, tzn. kraje te przesłały przewodniczącemu Komisji Europejskiej uzasadnione opinie w sprawie niezgodności projektu dyrektywy z zasadą pomocniczości. Ta procedura ma miejsce kiedy przedstawiane zmiany obejmują zakresem nie obejmują wyłącznej kompetencji UE. Komisja Europejska zbadała ponownie wniosek w celu podjęcia decyzji o jego wycofaniu, zmianie lub podtrzymaniu.

20 lipca 2016 roku Komisja odrzuciła sprzeciw 11 krajów, stwierdzając, że projekt zmiany dyrektywy delegowaniu pracowników nie narusza zmiany pomocniczości.

Polski rząd sprzeciwił się projektowi Komisji ze względu na możliwość ograniczenia konkurencyjności polskich firm.

Pracownik delegowany to taki pracownik, który jest zatrudniony w jednym państwie członkowskim, jednak został tymczasowo oddelegowana przez pracodawcę do wykonywania pracy w innym kraju członkowskim. W UE okres delegacji może wynieść maksymalnie dwa lata. Pracownicy delegowani mają prawo do specjalnych przywilejów: nie muszą mieć pozwolenia na pracę, pozostają objęci systemem ubezpieczenia swojego kraju pochodzenia, również składki ubezpieczeniowe pozostają opłacane w kraju pochodzenia.

Ponadto pracodawca musi zapewnić swoim oddelegowanym pracownikom takie same warunki pracy jakie mają pracownicy w kraju przyjmującym. Dotyczy to m.in. minimalnego wynagrodzenia, maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynku, godzin pracy czy minimalnego płatnego urlopu wypoczynkowego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub