Strona główna Wypowiedzi Ile mamy w Polsce przypadków odry?

Ile mamy w Polsce przypadków odry?

Ile mamy w Polsce przypadków odry?

Janusz Piechociński

Do listopada zanotowano 1488 przypadków odry wobec 234 przypadków w tym samym czasie 2018 r.

 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 21.12.2019 r.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) udostępnia meldunki o zapadalności na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w Polsce.

Zgodnie z tymi danymi, w całym  w 2018 r. zanotowano łącznie 339 zachorowań na odrę. Rok wcześniej było to 63, w 2016 r. 132, a w 2015 r. – 49.

Horyzont czasowy do którego odnosi się w swojej wypowiedzi Janusz Piechociński, to okres od 1 stycznia do 30 listopada. Zgodnie ze statystykami, w tym czasie zanotowano 234 zachorowania na odrę w roku 2018, a także aż 1 488 w analogicznym okresie w bieżącym roku 2019. Stanowi to wzrost o 636%.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy