Czas czytania: około min.

Ile mamy w Polsce przypadków odry?

27.12.2019 godz. 13:40

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) udostępnia meldunki o zapadalności na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w Polsce.

Zgodnie z tymi danymi, w całym  w 2018 r. zanotowano łącznie 339 zachorowań na odrę. Rok wcześniej było to 63, w 2016 r. 132, a w 2015 r. – 49.

Horyzont czasowy do którego odnosi się w swojej wypowiedzi Janusz Piechociński, to okres od 1 stycznia do 30 listopada. Zgodnie ze statystykami, w tym czasie zanotowano 234 zachorowania na odrę w roku 2018, a także aż 1 488 w analogicznym okresie w bieżącym roku 2019. Stanowi to wzrost o 636%.

Zgodnie z powyższym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.