Czas czytania: około min.

Ile na obronność wydają kraje bałtyckie i Niemcy?

10.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem dotyczącym wydatków państw członkowskich na obronność opracowanym przez NATO, w 2016 roku Niemcy na ten cel przeznaczają 1,19% PKB, Litwa 1,49% PKB, Łotwa 1,45%PKB a Estonia 2% PKB.

Wydatki Republiki Federalnej Niemiec na cele związane z wojskowością w latach 2009-2015 prezentowały się następująco:

  • 2009 – 1,39% PKB
  • 2010 – 1,35% PKB,
  • 2011 – 1,28% PKB
  • 2012 – 1.31% PKB
  • 2013 – 1,23% PKB
  • 2014 – 1,19% PKB
  • 2015 – 1,19% PKB

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ dane zawarte w raporcie NATO wskazują na to, że wydatki Niemiec na ten cel na przestrzeni ostatnich 8 lat nie wynosiły mniej niż 1,19%, co w swojej wypowiedzi sugeruje Adam Bielan.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.