Strona główna Wypowiedzi Ile naprawdę zarabiają lekarze w Polsce?

Ile naprawdę zarabiają lekarze w Polsce?

Ile naprawdę zarabiają lekarze w Polsce?

Adam Niedzielski

My sprawdzaliśmy, chociażby za rok 2019, jak wyglądają w Picie średnie wynagrodzenia lekarzy, czyli tych osób, które posiadają pozwolenie wykonywania zawodu, i tam średnia wynosiła 26 tys. za 2019 rok, a mediana ok. 15 tys.

Gość Wydarzeń, 04.12.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 04.12.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego średni miesięczny przychód brutto lekarza w 2019 roku był równy 25 347 zł. Mediana zarobków lekarzy wyniosła natomiast 16 682 zł brutto.
 • Według Głównego Urzędu Statystycznego mediana przychodów lekarzy była równa 9 667,91 zł brutto. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tej grupie wyniosło 10 909,24 zł.
 • Istnieją dane potwierdzające wypowiedź Adama Niedzielskiego. Mogą być one jednak niemiarodajne, ponieważ PIE wykorzystał informacje o wynagrodzeniach wszystkich osób posiadających ważne pozwolenie na wykonywanie zawodu. Autorzy zwracają uwagę, że przychód lekarzy uwzględnionych w obliczeniach niekoniecznie musi pochodzić z działalności medycznej.
 • Ponadto widoczna jest rozbieżność między tymi danymi a danymi GUS-u, który w swoim raporcie wylicza średnie wynagrodzenie oraz medianę wynagrodzeń lekarzy na podstawie przychodów wynikających z faktycznego pełnienia zawodu lekarza.
 • W związku z tym wypowiedź Adama Niedzielskiego oceniamy jako manipulację.

PiS obwinia lekarzy o pogoń za pieniądzem

W ostatnim czasie prezes PiS Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę na złe działanie ochrony zdrowia, czego przykładem mają być Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Według Kaczyńskiego dochodzi w nich do przypadków, w których na pomoc trzeba czekać wiele godzin.

Do słów Kaczyńskiego w programie „Gość Wydarzeń” odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski, który stwierdził, że prezes ma rację co do przesadnego „uganiania się” za pieniędzmi wśród lekarzy. Dodał też, że lekarze zarabiają bardzo dużo, czego mogą dowodzić analizy podatkowe za 2019 rok w tej grupie zawodowej. Czy rzeczywiście?

PIE o zarobkach lekarzy

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w ubiegłym roku na podstawie informacji podatkowych dokonał analizy przychodów zawodów medycznych za 2019 rok. W analizie zostały uwzględnione przychody wynikające z działalności w sektorze opieki zdrowotnej (w placówkach publicznych oraz prywatnych), a także przychody niezwiązane z opieką zdrowotną, lecz z innym typem działalności.

W analizie brano pod uwagę przychody wszystkich osób mających ważne Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ). Może to powodować, że wyniki przez to są niemiarodajne. Szczegóły poznasz w dalszej części tekstu.

Lekarze najbardziej przychodowym zawodem medycznym

Według analizy PIE wśród zawodów medycznych – niezależnie od tego, czy weźmiemy pod uwagę średnią przychodów, pierwszy kwartyl, medianę czy trzeci kwartyl – w każdym przypadku lekarze charakteryzują się największym miesięcznym przychodem brutto. Drugim najlepiej opłacanym zawodem są lekarze dentyści.

PIE wyliczyło, że średni miesięczny przychód brutto lekarza w 2019 roku wyniósł 25 347 zł. Mediana zarobków lekarzy z kolei wyniosła 16 682 zł (oznacza to, że 50 proc. lekarzy zarabiało poniżej tej kwoty, a drugie 50 proc. – powyżej tej kwoty).

Lekarze, których zarobki mieściły się w pierwszym kwartylu (czyli 25 proc. lekarzy o najniższych przychodach), osiągali przychód brutto do 9 594 zł. Z kolei dochód lekarzy mieszczących się w trzecim kwartylu (tj. 25 proc. lekarzy zarabiających najlepiej) zaczynał się od 26 661 zł brutto.

Zarobki wśród lekarzy w podziale na grupy

Z analizy PIE wynika, że kobiety charakteryzowały się niższą medianą przychodów w każdym z analizowanych zawodów medycznych. Największa dysproporcja wystąpiła wśród lekarzy, gdzie mediana przychodów kobiet była równa 13 908 zł, a wśród mężczyzn 21 197 zł.

W przypadku większości zawodów medycznych najwyższymi medianami przychodów brutto cechowały się osoby w dwóch grupach wiekowych: od 40 do 49 lat i od 50 do 64 lat. Wśród lekarzy mediana w tych grupach wynosiła kolejno 21 354 zł i 21 750 zł. Grupą o najniższej medianie przychodów były osoby do 29. roku życia (8 040 zł). Następnie osoby 65+ (9 536 zł) i grupa wiekowa 30-39 lat (14 184 zł). 

PWZ nie oznacza praktyki lekarskiej, czyli o wątpliwościach metodologicznych

PIE zwraca uwagę, że zaprezentowane dane mogą nie być miarodajne. Wątpliwości wynikają przede wszystkim z faktu, że w obliczeniach zostały wzięte pod uwagę osoby posiadające prawo do wykonywania zawodu lekarza. To jednak niekoniecznie musi oznaczać, że dana osoba realnie pracuje w zawodzie. 

Część dochodów uwzględnionych w analizie mogła pochodzić z działalności w innych sektorach albo z działalności odbiegającej od powszechnego postrzegania pracy w sektorze ochrony zdrowia (np. właściciele klinik).

Co więcej, jak wskazuje PIE, „pracownicy zawodów medycznych zazwyczaj czerpią przychody z wielu źródeł, wymiar ich pracy potrafi znacznie przekraczać 40 godzin tygodniowo”.

Według GUS-u zarobki lekarzy są znacząco niższe

Według danych GUS-u w październiku 2020 roku średnie wynagrodzenie lekarzy było równe 10 909,24 zł brutto (s. 24). Mediana kształtowała się na niewiele niższym poziomie. Dla lekarzy wyniosła ona 9 667,91 zł brutto (s. 31).

Badanie zostało przeprowadzone w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracowników 10 i więcej. Oznacza to, że średnie wynagrodzenie oraz mediana wynagrodzeń podane przez GUS zostały obliczone na podstawie przychodów wynikających z faktycznego pełnienia zawodu lekarza.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!