Strona główna Wypowiedzi Ile nielegalnych przekroczeń polskiej granicy odnotowano w 2019 roku?

Ile nielegalnych przekroczeń polskiej granicy odnotowano w 2019 roku?

Ile nielegalnych przekroczeń polskiej granicy odnotowano w 2019 roku?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Ilość przekroczeń polskiej granicy po roku 2015 wzrasta z roku na rok dwukrotnie. To jest ponad 40 tys. w roku 2019. Nielegalnych przekroczeń polskiej granicy.

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 22.08.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 22.08.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Według danych Służby Granicznej roczna liczba przekroczeń granicy państwowej wbrew przepisom lub usiłowań takich przekroczeń w latach 2016–2019 nie podwajała się rok do roku.
 • W 2016 roku liczba takich zdarzeń wyniosła 7 566 (pierwszy pełny rok rządów PiS), a w roku 2019 – 5 188. Z kolei łącznie w latach 2016-2019 doszło do około 25 tys. przekroczeń granicy państwowej wbrew przepisom. W związku z powyższym wypowiedź Marka Sawickiego uznajemy za fałszywą.
 • W pierwszym półroczu 2021 roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby przekroczeń granicy państwowej wbrew przepisom – od stycznia do czerwca wyniosła ona niemal tyle samo co w całym 2020 roku.

Kontekst wypowiedzi

Gośćmi programu „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” w dniu 22 sierpnia byli m.in. Marek Sawicki i Bartosz Kownacki. Rozmowa dotyczyła sytuacji w Usnarzu Górnym, gdzie od ok. dwóch tygodni koczuje grupa 32 uchodźców z Afganistanu i Iraku. Marek Sawicki przekonywał, że zgodnie z procedurami osoby te powinny zostać umieszczone w odpowiednich ośrodkach dla uchodźców, na co Bartosz Kownacki odpowiedział, że koczujący w Usnarzu Górnym ludzie nie są na terytorium Polski, więc nasze przepisy ich nie obowiązują. Stwierdził również, że cała sytuacja to operacja prowadzona przez prezydentów Białorusi i Rosji, Łukaszenkę i Putina, w celu destabilizacji Polski, Litwy, państw bałtyckich i UE. Oskarżył wreszcie Marka Sawickiego o „wpisywanie się w narrację Łukaszenki”.

W odpowiedzi Marek Sawicki stwierdził, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości dopuścił do rozszczelnienia granic, co miało skutkować tym, że tylko w 2019 roku doszło do 40 tys. nielegalnych przekroczeń granicy. Według posła PSL liczba takich zdarzeń po 2015 roku ma się co roku podwajać.

Nielegalne przekraczanie granic od 2015 roku

Zgodnie z art. 49a Kodeksu wykroczeń przekroczenie granicy Polski wbrew przepisom podlega karze grzywny. Nielegalne jest nie tylko usiłowanie, ale również pomocnictwo przy tego typu próbie.

Statystyki dotyczące przekroczeń lub usiłowań przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom zbiera Straż Graniczna. W ostatnich latach liczba takich zdarzeń wynosiła:

 • w 2015 roku: 6 980, w tym 3 365 na granicy zewnętrznej UE,
 • w 2016 roku: 7 566, w tym 3 525 na granicy zewnętrznej UE,
 • w 2017 roku: 7 285, w tym 3 191 na granicy zewnętrznej UE,
 • w 2018 roku: 5 524, w tym 2 038 na granicy zewnętrznej UE,
 • w 2019 roku: 5 188, w tym 2 164 na granicy zewnętrznej UE,
 • w 2020 roku: 4 156, w tym na granicy 2 361 zewnętrznej UE.

Łącznie w tych latach doszło do 36 699 przekroczeń lub usiłowań przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. W okresie, do którego nawiązał Marek Sawicki, czyli w latach 2016–2019, miały miejsce 25 563 próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy.

Wzrost liczby prób przedostania się do Polski wbrew przepisom nastąpił w 2016 i w 2017 roku (w stosunku do ostatniego rządu koalicji PO-PSL). Wówczas granicę w nielegalny sposób próbowano przekroczyć ponad 7 tys. razy rocznie. W 2018 i 2019 roku nastąpił pod tym względem wyraźny spadek, który okazał się jeszcze większy w 2020 roku (w związku ze zmniejszeniem mobilności z powodu pandemii COVID-19).

Dane za pierwsze półrocze 2021 roku wskazują, że trend ten uległ jednak odwróceniu. Tylko od stycznia do czerwca br. doszło do 4 006 przekroczeń lub prób przekroczenia granicy wbrew przepisom, z czego 2 872 dotyczyło granicy zewnętrznej UE. To prawie tyle samo przekroczeń, ile miało miejsce w całym 2020 roku.

Kto najczęściej przekracza granicę nielegalnie?

Najliczniejszą grupę osób próbujących dostać się do Polski wbrew przepisom stanowią Ukraińcy, a także Rosjanie i Białorusini. W latach 2015–2019 liczba przekroczeń z udziałem obywateli tych krajów wynosiła:

 • w 2015 roku: Ukraińcy – 3 713 przypadków (53,1 proc. wszystkich przekroczeń i prób przekroczeń), Rosjanie – 613 przypadków (8,7 proc.), Białorusini – 236 przypadków (3,3 proc.),
 • w 2016 roku: Ukraińcy – 3 981 przypadków (52,6 proc.), Rosjanie – 685 przypadków (9 proc.), Białorusini – 247 przypadków (3,2 proc.),
 • w 2017 roku: Ukraińcy – 3 910 przypadków (53,6 proc.), Rosjanie – 678 przypadków (9,3 proc.), Białorusini – 251 przypadków (3,4 proc.),
 • w 2018 roku: Ukraińcy – 2 730 przypadków (49,4 proc.), Rosjanie – 461 przypadków (8,3 proc.), Białorusini – 332 przypadki (6 proc.),
 • w 2019 roku: Ukraińcy – 2 759 przypadków (53,1 proc.), Rosjanie – 370 przypadków (7,1 proc.), Gruzini – 221 przypadków (4,2 proc.), Białorusini – 192 przypadki (3,7 proc.).

W 2020 roku najliczniejszymi grupami nadal byli Ukraińcy (2 364 przypadki, 56,8 proc.) i Rosjanie (256 przypadków, 6,1 proc.), obywatele Białorusi tym razem stanowili jednak dopiero siódmą największą grupę osób nielegalnie przekraczających polską granicę (115 przypadków, 2,7 proc.). Więcej tego typu prób miało miejsce z udziałem obywateli:

 • Mołdawii (209 przypadków, 5 proc.),
 • Gruzji (194 przypadki, 4,6 proc.),
 • Afganistanu (164 przypadki, 3,9 proc.),
 • Syrii (144 przypadki, 3,4 proc.).

Zmiany zaszły również w pierwszym półroczu 2021 roku. Najliczniejszą grupę osób przekraczających polską granicę wbrew prawu nadal stanowią Ukraińcy (2 466 przypadków, 61,5 proc.), natomiast na kolejnych miejscach tym razem znaleźli się obywatele:

 • Mołdawii (429 przypadków, 10,7 proc.),
 • Gruzji (277 przypadków, 6,9 proc.),
 • Afganistanu (172 przypadki, 4,2 proc.),
 • Syrii (135 przypadków, 3,3 proc.),
 • Rosji (126 przypadków, 3,1 proc.),
 • Białorusi (69 przypadków, 1,7 proc.)

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!