Strona główna Wypowiedzi Ile odpadów w Polsce podlega recyklingowi?

Ile odpadów w Polsce podlega recyklingowi?

Ile odpadów w Polsce podlega recyklingowi?

Sławomir Mazurek

Do roku 2020 ten poziom (odzysku odpadów w Polsce – przyp. Demagog) powinien wynosić 50%, dzisiaj to jest 26%.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z przyjętą w 2008 roku Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, państwa członkowskie UE są zobowiązane do 2020 roku uzyskać poziom ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych na poziomie 50%. Recyklingowi mają być poddawane papier, metal, plastik i szkło oraz, w miarę możliwości, inne odpady (pod warunkiem, że są podobne do odpadów z gospodarstw domowych).

Tymczasem, według ostatnich danych GUS w 2015 roku do recyklingu przeznaczono 2866,9 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi 26,4% ogólnej ilości odpadów komunalnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!