Czas czytania: około min.

Ile odpadów w Polsce podlega recyklingowi?

30.05.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z przyjętą w 2008 roku Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, państwa członkowskie UE są zobowiązane do 2020 roku uzyskać poziom ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych na poziomie 50%. Recyklingowi mają być poddawane papier, metal, plastik i szkło oraz, w miarę możliwości, inne odpady (pod warunkiem, że są podobne do odpadów z gospodarstw domowych).

Tymczasem, według ostatnich danych GUS w 2015 roku do recyklingu przeznaczono 2866,9 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi 26,4% ogólnej ilości odpadów komunalnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub