Strona główna Wypowiedzi Ile osób LGBT jest w Polsce?

Ile osób LGBT jest w Polsce?

Ile osób LGBT jest w Polsce?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

W Polsce żyją 2 mln osób LGBT co najmniej.

Poranna rozmowa Gazeta.pl, 15.06.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Poranna rozmowa Gazeta.pl, 15.06.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Roberta Biedronia oceniamy jako nieweryfikowalną, ponieważ nie ma dostępnych oficjalnych danych dotyczących liczby osób LGBT w Polsce, a dostępne raporty dotyczące tego zagadnienia prezentują dane szacunkowe.

Raport ośrodka Dalia

W roku 2016 niemiecki ośrodek badania opinii publicznej Daila przeprowadził badanie dotyczące sytuacji osób LGBT w dziewięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak zaznaczają autorzy, stosowana przez nich metoda badań internetowych zapewnia anonimowość wśród respondentów, co z kolei powoduje ich większą prawdomówność.

Ankietowani udzielili odpowiedzi na dwa pytania:

Czy identyfikujesz się jako lesbijka, gej osoba biseksualna bądź transpłciowa?

Która z poniższych opcji najlepiej opisuje Twoją obecną orientację seksualną?

 • wyłącznie heteroseksualny (-a)
 • przeważająco heteroseksualny(-a), incydentalnie homoseksualny(-a)
 • w równym stopniu heteroseksualny(-a) i homoseksualny(-a),
 • przeważająco homoseksualny(-a), incydentalnie heteroseksualny(-a)
 • wyłącznie homoseksualny(-a)
 • aseksualny(-a)

Według berlińskiego instytutu odsetek osób LGBT w Polsce wyniósł 4,9 proc. Zgodnie z danymi Eurostatu populacja naszego kraju ukształtowała się w 2016 roku (kiedy wydano raport) na poziomie 37 967 209, co oznacza, że osoby LGBT stanowiły ok. 1,86 mln wszystkich mieszkańców.

Wśród polskich respondentów najwyższy odsetek odnotowano w najmłodszej grupie wiekowej 14-29 lat (10,5 proc.). Wśród osób z przedziału wiekowego 30-49 lat odsetek ten wyniósł 0,8 proc. Z kolei dla najstarszych ankietowanych w wieku 50-65 lat odnotowano wynik 4,3 proc..

Odsetek osób deklarujących się w Polsce jako LGBT jest niższy niż w większości państw, które wzięły w badaniu (średnia wyniosła 5,9 proc.). Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich uwzględnionych krajów:

 • Niemcy – 7,4 proc. (ok. 6,5 mln osób),
 • Hiszpania – 6,9 proc. (ok. 3,2 mln osób),
 • Wielka Brytania – 6,5 proc. (ok. 4,2 mln osób),
 • Holandia – 6,4 proc. (ok. 1 mln osób),
 • Francja – 5,4 proc. (ok. 3,6 mln osób),
 • Włochy – 4,8 proc. (ok. 2,9 mln osób),
 • Węgry – 1,5 proc. (ok. 150 tys. osób).

Należy również podkreślić, że 8 proc. ankietowanych nie odpowiedziało na pytanie dotyczące określenia swojej seksualności, zaś 12 proc. nie potrafiło jej określić. Jak zaznacza ośrodek Daila, badanie kwestii związanych z orientacją seksualna jest obarczone pewną niedoskonałością, a wyniki badań należy uznawać za dalekie od ostatecznych.

Raport KPH

W roku 2010 światło dzienne ujrzał raport Tęczowe rodziny w Polsce – Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie, który został opublikowany przez organizacje pozarządową Kampania Przeciw Homofobii. Jak wynika z dokumentu, w Polsce żyły wówczas ok. 2 mln gejów i lesbijek.

Jednakże jak zaznaczają sami autorzy, są to dane szacunkowe oparte na europejskich i amerykańskich badaniach nad homoseksualizmem, które wskazują, że w każdej populacji żyje ok. 5 proc. osób takiej orientacji seksualnej.

Podsumowanie

Najnowsze dostępne dane dotyczące odsetka osób LGBT w polskim społeczeństwie pochodzą z roku 2016. Z badania przeprowadzonego przez niemiecki ośrodek badania opinii publicznej Daila wynika, że grupa ta stanowi 4,9 proc. polskiej populacji. Jednakże są to wyłącznie dane szacunkowe, co zaznaczają sami autorzy. Również dane przedstawione przez organizację pozarządową Kampania Przeciw Homofobii opierają się na szacunkach zakładających, że wśród każdego społeczeństwa osoby LGBT stanowią ok. 5 proc. populacji.

Jednocześnie nie dysponujemy żadnymi oficjalnymi statystykami, które prowadzone byłyby przez Główny Urząd Statystyczny bądź też Eurostat. W związku z powyższym wypowiedź kandydata na prezydenta Roberta Biedronia uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!