Czas czytania: około min.

Ile osób przyjęto na kierunek pielęgniarstwo w ubiegłym roku?

21.06.2021 godz. 14:26

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według danych Ministerstwa Zdrowia w roku akademickim 2020/2021 studia na kierunku pielęgniarskim rozpoczęły 8 202 osoby.
  • Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku pielęgniarstwo w latach 2017-2020 rosła. Wzrost ten obserwowany jest co najmniej od 2013 roku.
  • Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku położnictwo rośnie od roku 2018.

Maciej Miłkowski myli się nieznacznie co do liczby osób przyjętych na kierunek pielęgniarstwo w ubiegłym roku. Jest to jednak nieznaczna pomyłka rzędu 4 proc. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

W trakcie 25. posiedzenia Senatu trwały obrady nad ustawą o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona być elementem dialogu ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, które aktualnie domagają się podwyższenia zarobków. 7 czerwca odbył się strajk, podczas którego pielęgniarki zwracały uwagę na kwestie zarobkowe. Przedstawicielki środowiska medycznego poruszyły także kwestie trudnej sytuacji kadrowej, a także wysokiego przeciętnego wieku pielęgniarek i położnych. Więcej na ten temat pisaliśmy przy okazji jednego z ostatnich naszych artykułów. W trakcie debaty na pytania związane z ustawą odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski. Wśród przytoczonych przez niego danych znalazła się informacja, że w 2020 roku 8,5 tysiąca osób rozpoczęło studia na kierunku pielęgniarskim. Liczba ta ma również rosnąć od ostatnich 4 lat.

Czy liczba studentów pielęgniarstwa i położnictwa rośnie?

7 czerwca oficjalny fanpage Ministerstwa Zdrowia podał, że w 2020 roku studia I stopnia w zakresie pielęgniarstwa rozpoczęły 8 202 osoby.

Dane z lat poprzednich zawarte są w analizie Ministerstwa Zdrowia z 2020 roku. Na pierwszy rok studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przyjęto:

  • w 2019 roku: 7 840 osób,
  • w 2018 roku: 6 653 osoby,
  • w 2017 roku: 6 262 osoby.

Jeżeli chodzi o położnictwo, to na I stopień w analogicznym okresie zakwalifikowało się:

  • w 2020 roku: 1 218 osób,
  • w 2019 roku: 1 197 osób,
  • w 2018 roku: 1 129 osób,
  • w 2017 roku: 1 235 osób.

Podobnie jak w przypadku pielęgniarstwa, liczba osób rozpoczynających studia rośnie, począwszy od 2013 roku. Wyjątek stanowi rok 2017.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub