Strona główna Wypowiedzi Ile osób przyjęto na kierunek pielęgniarstwo w ubiegłym roku?

Ile osób przyjęto na kierunek pielęgniarstwo w ubiegłym roku?

Ile osób przyjęto na kierunek pielęgniarstwo w ubiegłym roku?

Maciej Miłkowski

Wiceminister zdrowia

(…) przez ostatnie 4 lata nabór do kształcenia w zawodach pielęgniarki i położnej co roku jest istotnie wyższy. W ubiegłym roku 8,5 tysiąca osób rozpoczęło studia, szkolenie dla pielęgniarek. 

Posiedzenie Senatu, 10.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Senatu, 10.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według danych Ministerstwa Zdrowia w roku akademickim 2020/2021 studia na kierunku pielęgniarskim rozpoczęły 8 202 osoby.
 • Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku pielęgniarstwo w latach 2017-2020 rosła. Wzrost ten obserwowany jest co najmniej od 2013 roku.
 • Liczba osób rozpoczynających studia na kierunku położnictwo rośnie od roku 2018.

Maciej Miłkowski myli się nieznacznie co do liczby osób przyjętych na kierunek pielęgniarstwo w ubiegłym roku. Jest to jednak nieznaczna pomyłka rzędu 4 proc. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

W trakcie 25. posiedzenia Senatu trwały obrady nad ustawą o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona być elementem dialogu ze środowiskiem pielęgniarek i położnych, które aktualnie domagają się podwyższenia zarobków. 7 czerwca odbył się strajk, podczas którego pielęgniarki zwracały uwagę na kwestie zarobkowe. Przedstawicielki środowiska medycznego poruszyły także kwestie trudnej sytuacji kadrowej, a także wysokiego przeciętnego wieku pielęgniarek i położnych. Więcej na ten temat pisaliśmy przy okazji jednego z ostatnich naszych artykułów. W trakcie debaty na pytania związane z ustawą odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski. Wśród przytoczonych przez niego danych znalazła się informacja, że w 2020 roku 8,5 tysiąca osób rozpoczęło studia na kierunku pielęgniarskim. Liczba ta ma również rosnąć od ostatnich 4 lat.

Czy liczba studentów pielęgniarstwa i położnictwa rośnie?

7 czerwca oficjalny fanpage Ministerstwa Zdrowia podał, że w 2020 roku studia I stopnia w zakresie pielęgniarstwa rozpoczęły 8 202 osoby.

Dane z lat poprzednich zawarte są w analizie Ministerstwa Zdrowia z 2020 roku. Na pierwszy rok studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przyjęto:

 • w 2019 roku: 7 840 osób,
 • w 2018 roku: 6 653 osoby,
 • w 2017 roku: 6 262 osoby.

Jeżeli chodzi o położnictwo, to na I stopień w analogicznym okresie zakwalifikowało się:

 • w 2020 roku: 1 218 osób,
 • w 2019 roku: 1 197 osób,
 • w 2018 roku: 1 129 osób,
 • w 2017 roku: 1 235 osób.

Podobnie jak w przypadku pielęgniarstwa, liczba osób rozpoczynających studia rośnie, począwszy od 2013 roku. Wyjątek stanowi rok 2017.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!