Czas czytania: około min.

Ile osób rocznie zostaje ubezwłasnowolnionych?

13.06.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych zawartych w Informatorze Statystycznym Wymiaru Sprawiedliwości dotyczących ubezwłasnowolnień zarówno całkowitych jak i częściowych jest ich w Polsce rocznie najwięcej 9470 w 2016 roku. W poprzednich latach było ich mniej. Dane były gromadzone w latach 2004 – 2016.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.