Czas czytania: około min.

Ile osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń?

22.02.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała pracę: Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”(Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: Globalna ocena obciążenia oraz narażenia na choroby). Według danych w niej zawartych z powodu zanieczyszczeń powietrza w  2012 roku zmarło w Polsce 26 589 osób między 41 a 59 rokiem życia (s.38,39,62 raportu).

Nowsze dane zawarte w publikacji Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy z 2015 roku wskazują, że z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera w Polsce około 43 tysiące osób rocznie. Dzieje się tak ponieważ oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko wystąpienia między innymi: nowotworów, astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby Alzhaimera, udaru mózgu, bezpłodności, przedwczesnego porodu czy nawet obumarcia płodu (s.5).

Powyższe dane potwierdził także komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) z 2016 roku stwierdził, że w Polsce liczba przedwczesnych zgonów ze względu na złą jakość powietrza wynosi około 44 tysięcy osób rocznie. Nie jest to jednak wyłącznie polski problem. W całej Europie z powodu zanieczyszczeń powietrza dochodzi do 440 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.