Strona główna Wypowiedzi Ile osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń?

Ile osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń?

Ile osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń?

Jan Śpiewak

Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Energia Miast

Warto pamiętać, że już teraz 40 tysięcy osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2016 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała pracę: Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”(Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego: Globalna ocena obciążenia oraz narażenia na choroby). Według danych w niej zawartych z powodu zanieczyszczeń powietrza w  2012 roku zmarło w Polsce 26 589 osób między 41 a 59 rokiem życia (s.38,39,62 raportu).

Nowsze dane zawarte w publikacji Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy z 2015 roku wskazują, że z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera w Polsce około 43 tysiące osób rocznie. Dzieje się tak ponieważ oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem zwiększa ryzyko wystąpienia między innymi: nowotworów, astmy, raka płuca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, częstych infekcji dróg oddechowych, zawału serca, nadciśnienia tętniczego, choroby Alzhaimera, udaru mózgu, bezpłodności, przedwczesnego porodu czy nawet obumarcia płodu (s.5).

Powyższe dane potwierdził także komisarz UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella. W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej (PAP) z 2016 roku stwierdził, że w Polsce liczba przedwczesnych zgonów ze względu na złą jakość powietrza wynosi około 44 tysięcy osób rocznie. Nie jest to jednak wyłącznie polski problem. W całej Europie z powodu zanieczyszczeń powietrza dochodzi do 440 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!