Czas czytania: około min.

Ile osób w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie?

02.12.2019 godz. 19:44

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego miesięczne skrajne minimum egzystencji w 2018 roku wynosi 595 zł dla osoby samotnej oraz 1606 zł w przypadku gospodarstwa domowego składającego się z dwóch dorosłych oraz dwójki dzieci. 

Według najnowszych danych zebranych przez Stowarzyszenie Wiosna (organizatorów Szlachetnej Paczki) w roku 2018 ponad 2 mln Polaków (w tym 417 tys. dzieci) żyło w skrajnym ubóstwie. Oznacza to wzrost o ponad 400 tys. względem roku 2017. Osoby te miały więc na przeżycie 19 zł na dzień. Ponadto, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba seniorów żyjących w ubóstwie wzrosła o ponad 60 tys.

Przytoczone dane przez posła Krzysztof Gawłowskiego mają odzwierciedlenie w badaniu Stowarzyszenia Wiosna. Wypowiedź uznajemy więc jako prawdę.

Stowarzyszenie Wiosna to organizacja pozarządowa, która od 2001 roku co 12 miesięcy organizuje akcję „Szlachetna Paczka”. Projekt ten ma na celu zarówno pomoc finansową, jak i psychologiczną osobom w trudnej sytuacji życiowej. W ramach wspomnianej inicjatywy co roku wydawany jest raport poruszający zjawisko ubóstwa w Polsce.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.