Ile osób zmarło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla?

26.10.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Informację o ofiarach czadu od września bieżącego roku przedstawioną przez ministra Błaszczaka potwierdzają dane zaprezentowane zarówno na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jak i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wynika z nich iż: “Od września tego roku 169 osób  zostało poszkodowanych, 1 osoba zmarła”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.