Strona główna Wypowiedzi Ile pielęgniarek jest w Polsce?

Ile pielęgniarek jest w Polsce?

Ile pielęgniarek jest w Polsce?

Józefa Szczurek-Żelazko

Posłanka
Prawo i Sprawiedliwość

 W  2014 r. mieliśmy w skali kraju 218 tys. pielęgniarek, natomiast teraz mamy 233 tys. pielęgniarek.

Posiedzenie Sejmu, 13.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 13.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia publikuje corocznie na swojej stronie internetowej Biuletyny Statystyczne. Zawierają one szczegółowe informacje dotyczące między innymi zachorowań, liczby szpitali czy personelu medycznego. Jak na temat personelu medycznego podaje Biuletyn Statystyczny za 2015 rok, na 31.12.2014  w Polsce było około 282 tys. pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu, czyli 73,4 na 10 tys. ludności. Najwięcej pielęgniarek było w województwie mazowieckim (ok. 40 tys.), a najmniej w województwie lubuskim (ok. 6 tys.). Obecnie (dane za 2017 rok) liczba pielęgniarek wzrosła do ok. 291 tys. Najwięcej pielęgniarek nadal jest w województwie mazowieckim (ok. 42 tys.), a najmniej w województwie opolskim (ok. 7 tys.).     

Statystyki Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wskazują, jako liczbę zatrudnionych2014 roku 218 tys. pielęgniarek, natomiast na koniec 2018 roku 233 tys. pielęgniarek.     

W związku z powyższym, wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!