Strona główna Wypowiedzi Ile pieniędzy przeznacza Polska na służbę zdrowia?

Ile pieniędzy przeznacza Polska na służbę zdrowia?

Ile pieniędzy przeznacza Polska na służbę zdrowia?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Mamy jeden z najniższych procent PKB przekazywany na służbę zdrowia w Europie.

Polskie Radio Program I, 04.10.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 04.10.2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) za 2016 rok, Polska z wynikiem 4,4% PKB środków publicznych przeznaczanych na służbę zdrowia, znalazła się na drugim od końca miejscu w Europie, wyprzedzając jedynie Łotwę (3,2%) i nienależącą do Unii Europejskiej Turcję (3,4%).

Z kolei według danych Eurostatu za rok 2014 (najnowszych kompletnych, za rok 2015 obecnie brakuje znaczącej liczby krajów, co uniemożliwia dokonywanie porównań) Polska przeznaczyła 4,49% PKB środków publicznych na służbę zdrowia, co stanowiło 24. wynik w Unii Europejskiej. Za Polską znalazły się: Litwa (4,19% PKB), Rumunia (4,07%), Łotwa (3,29%) i Cypr (2,98%). Litwa, Rumunia i Cypr nie należą do krajów członkowskich OECD, przez co są pominięte w pierwszym przytoczonym badaniu.

26 lipca 2017 roku minister Konstanty Radziwiłł, na konferencji prasowej z premier Beatą Szydło, przedstawił założenia reformy systemu opieki zdrowotnej i nakreślił perspektywę czasową ich wdrożenia. Wśród kluczowych kwestii, jakie ma poruszać reforma, pojawił się sukcesywny wzrost nakładów publicznych na zdrowie. Do 2025 roku mają one osiągnąć 6% PKB.

Przygotowana Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce zakłada utworzenie (w miejsce likwidowanego Narodowego Funduszu Zdrowia) nowej formy sektora finansów publicznych: Państwowego Funduszu Celowego „Zdrowie”, który finansowany ma być z dwóch źródeł:

1) określonej części wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (przynajmniej odpowiadającej zlikwidowanej uldze w ww. podatku w postaci odliczenia części składki ubezpieczenia zdrowotnego),

2) dotacji z budżetu państwa uzupełniającej wielkość środków do docelowego poziomu 6% PKB w 2025 roku (wzrastającej stopniowo od 2018 roku).

Stoi to jednak w sprzeczności z przyjętym 25 kwietnia 2017 roku przez Radę MinistrówWieloletnim Planie Finasowym Państwa na lata 2017-2020, w którym możemy przeczytać, że do 2020 roku nie przewiduje się zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, które mają pozostać na niezmiennym (w porównaniu z rokiem 2015) poziomie 4,7% PKB (s. 66).

 

 

Share The Facts
Władysław Kosiniak-Kamysz
prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

Mamy jeden z najniższych procent PKB przekazywany na służbę zdrowia w Europie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!