Strona główna Wypowiedzi Ile Polska importuje węgla?

Ile Polska importuje węgla?

Ile Polska importuje węgla?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

 20 milionów ton (węgla – przyp.) w ubiegłym roku z zagranicy sprowadzane do Polski. (…) Nie tylko ruski węgiel, ale już nawet do Mozambiku sięgacie i stamtąd czerpiecie węgiel.

Debata wyborcza Czas Decyzji w TVN24, 8.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza Czas Decyzji w TVN24, 8.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W sprawie określenia wartości importu węgla kamiennego do Polski w 2018 r., wpłynęła interpelacja poselska Marka Sowy 4 marca br. Odpowiedź przez posła została uznana za niezadowalającą i została ona ponownie wysłana 16 maja 2019 r. Po pierwszym zapytaniu  na interpelację odpowiedział wiceminister energii, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, Grzegorz Tobiszowski. Natomiast do ponownej interpelacji odniósł się minister energii, Krzysztof Tchórzewski. Oba pisma można traktować zbiorczo, ponieważ są właściwie identyczne.

W przytoczonych pismach określono państwa, których udział w imporcie węgla kamiennego – w ubiegłym roku – był największy. Najwięcej węgla Polska sprowadziła odpowiednio z: 

  1. Rosji – 13.5 mln ton (68.5% całości zagranicznego importu)
  2. Stanów Zjednoczonych – 1.53 ton
  3. Australii – 1.47 mln ton
  4. Kolumbii – 1.46 mln ton
  5. Mozambiku – 0.55 mln ton 
  6. Kazachstanu – 0,50 mln ton
  7. Czech – 0.36 mln ton

 

 

Łączny polski import czarnego złota wyniósł w 2018 r. 19,68 mln ton. Dla porównania wydobycie węgla w tym samym okresie czasu na terytorium RP wyniosło 63.38 mln ton, a eksport osiągnął poziom 3,89 mln ton. Według danych Eurostatu, zużycie węgla kamiennego w 2017 r. wyniosło 73.78 mln ton.

“Węgiel z Mozambiku” nie pojawił się na debacie w dyskursie publicznym po raz pierwszy. O egzotycznym źródle tego surowca było głośno za sprawą akcji Greenpeace w zeszłym miesiącu. Aktywiści podjęli próbę blokady statku płynącego do portu w Gdańsku, który przewoził czarne złoto, pochodzące z tego odległego, afrykańskiego państwa. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na szkodliwe wykorzystywanie tego surowca.

Należy podkreślić fakt, że węgiel z Mozambiku jest węglem koksowym, niewykorzystywanym w energetyce. Potrzebny jest m.in. w metalurgii. Nie może więc być uznawany za symbol energetycznego uzależnienia Polski od zagranicznych paliw kopalnych.

Jednak przytoczone przez szefa PSL dane są zgodne ze stanem rzeczywistym, w związku z czym uznajemy tę wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!