Czas czytania: około min.

Ile ropy importujemy z Rosji?

23.10.2019 godz. 10:56

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Krzysztof Kubów w swojej wypowiedzi wprost cytuje dane zamieszczone w Monitoringu zaopatrzenia rynku w paliwa z maja 2019 roku, który jest publikowany co miesiąc na stronach Ministerstwa Energii. Dane dotyczące rynku paliw pochodzą m.in. z Agencji Rynku Energii S.A. Na stronie czwartej ww. dokumentu możemy przeczytać, że: 

Polskie spółki rafineryjne stopniowo ograniczają uzależnienie od dostaw z kierunku rosyjskiego – w 2012 r. udział rosyjskiej ropy w całości importu wyniósł 95,5%, w 2016 r. – 84,3%, w 2017 r. – 79,9%, a w 2018 r. – 77,3%. W maju 2019 r., w warunkach zawieszenia dostaw rurociągiem „Przyjaźń”, odsetek ten wyniósł 51,3%.

Zgodnie z tym, wypowiedź Krzysztofa Kubowa uznajemy za prawdziwą.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.