Czas czytania: około min.

Ile śmieci importuje Polska?

28.06.2019 godz. 15:35

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zezwolenia na import odpadów z zagranicy do Polski wydaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Zgodnie z raportami GUSu dotyczącymi ochrony środowiska z lat 2017 i 2018  w latach 2016-2017 GIOŚ wydał 286 zezwoleń na import 1276,5 tys. ton odpadów do Polski z państw UE. Dane podane przez Michała Szczerbę nie są zgodne z danymi GUSu, ponadto nie odnoszą się one do ilości odpadów faktycznie zaimportowanych. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź jako fałszywą. 

Zgodnie z raportem GUSu ,,Ochrona środowiska 2017’’ GIOŚ wydał w 2016 r. 172 zezwolenia na import 720,3 tys. ton odpadów z zagranicy do Polski, w tym 150 zezwoleń na import 654 535 ton odpadów z państw UE i 22 zezwolenia na import 65 766 ton odpadów z państw nienależących do UE. Według raportu GUSu ,,Ochrona środowiska 2018’’, w 2017 r. GIOŚ wydał 152 pozwolenia na przywóz odpadów do Polski z zagranicy na ponad 658 tys. ton, w tym 136 zezwoleń na przywóz z krajów UE na łączną masę 622 tys. ton oraz 16 zezwoleń na przywóz spoza Unii Europejskiej na łączną masę 36 tys. ton. Oznacza to, że w latach 2016-2017 GIOŚ wydał zezwolenia na import 1378,3 tys. ton odpadów z zagranicy, z czego 1276,5 tys. ton dotyczyło zezwoleń na import odpadów z państw UE. 

Należy także zauważyć, że łączna masa odpadów, na import których wydano zezwolenie, nie jest równoznaczna z masą odpadów, które faktycznie zostały importowane do Polski na podstawie decyzji GIOŚ.

W otrzymanym od GIOŚ piśmie z odpowiedziami na pytania posła Krzysztofa Brejzy, w latach 2016-2017 masa odpadów importowanych do Polski z zagranicy (ze wszystkich państw, nie tylko z państw UE) na podstawie zezwoleń GIOŚ wyniosła 633,7 tys ton: 

 • 256 tys. ton w 2016 r.
 • 377,7 tys ton w 2017 r. 

Masa odpadów przywiezionych do Polski w latach 2016-2017 jest zatem ponad dwukrotnie mniejsza od masy odpadów, na import których GIOŚ wydał zezwolenia w tych latach (1378,3 tys. ton) 

Zgodnie z danymi GIOŚ zamieszczonymi w piśmie do posła Brejzy, w 2016 r. najwięcej odpadów Polska importowała z: 

 • Niemiec (31,52%)
 • Szwecji (21,69%)
 • Włoch (9,22%)
 • Austrii (9,17%)
 • Wielkiej Brytanii (8,26%) 

W 2017 r. natomiast najwięcej odpadów importowanych do Polski pochodziło z:

 • Niemiec (38,64%)
 • Szwecji (15,76%)
 • Wielkiej Brytanii (14,95%)
 • Włoch (6,62%)
 • Austrii (6,14%)

Dla porównania zamieszczamy też dane GIOŚ dot. masy odpadów, na import których GIOŚ wyraził sprzeciw: 

2016 r. –  514,2 tys. ton 

2017 r. – 357,9 tys. ton 

Masa odpadów importowanych do Polski stanowi niewielką część w skali całego kraju. Poniżej zamieszczamy dane GIOŚ dot. masy odpadów wytworzonych w Polsce ogółem w latach 2016-2017: 

2016 r. – 139 961 tys ton. 

2017 r. – 113 793 tys. ton 

Poniżej zamieszczamy także dane Eurostatu dot. przybliżonej masy odpadów importowanych przez poszczególne państwa europejskie w 2016 r. (najświeższe dane):  

Niemcy – 6,5 mln ton 

Holandia – 5,6 mln ton 

Francja – 3,7 mln ton 

Szwecja – 2,7 mln ton

Belgia – 1,45 mln ton 

W piśmie skierowanym do posła Brejzy GIOŚ podkreślił, że odpady przywożone do Polski z zagranicy na podstawie decyzji wydanych przez GIOŚ nie są kierowane na składowiska odpadów ani do instalacji naruszających przepisy z zakresu ochrony środowiska. Zaznaczono też, że wśród odpadów przywożonych z zagranicy do Polski na podstawie decyzji GIOŚ nie ma odpadów komunalnych lub komunalnopodobnych (tzw. śmieci), w tym takich które zostały poddane wstępnemu przetworzeniu w celu zmiany ich klasyfikacji, a wszelkie ujawnione przypadki przywozu odpadów komunalnych lub przeznaczonych do składowania należy postrzegać jako działania przestępcze. 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.