Strona główna Wypowiedzi Ile ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym przejściu na emeryturę?

Ile ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym przejściu na emeryturę?

Ile ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym przejściu na emeryturę?

Elżbieta Rafalska

Już dzisiaj 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym przejściu na emeryturę.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Na podstawie danych otrzymanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w 2015 roku 82,9% emerytów którzy otrzymali emeryturę ZUS było dokładnie w wieku emerytalnym. Kolejne 11,4% emerytów przekroczyło wiek emerytalny (odpowiedniego dla daty urodzenia) od 1 do 11 miesięcy. Pozostałe 5,7% to osoby, którym przyznaliśmy emeryturę w wieku wyższym – o co najmniej rok – od obowiązującego ich wieku emerytalnego. Oznacza to, że łącznie 17,1% osób, którym w 2015 roku przyznano emeryturę to osoby, które podjęły decyzje o późniejszym przejściu na emeryturę.

Źródło:

dip-2

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy