Czas czytania: około min.

Ile wydano na program 500+?

12.02.2019 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

3 lata funkcjonowania programu 500+ pochłonęły łącznie 64,1 mld złotych.

W swojej wypowiedzi, wicepremier Gowin posługuje się przybliżeniem oscylującym wokół kwoty 50 miliardów złotych, które miały zostać wydane na program 500+. Faktyczne dane w sposób istotny odbiegają jednak od możliwych do przyjęcia zaokrągleń tej kwoty.

Z informacji, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika bowiem, że na realizację programu 500+ wydatkowano od początku jego funkcjonowania 64,1 mld zł, z tego:

  • 17,5 mld zł w 2016 r.,
  • 23,8 mld zł w 2017 r.
  • oraz 22,8 mld zł w 2018 r.

W związku z  tym, iż rozbieżność ta w sposób znaczący przekracza dopuszczalny margines błędu, uznajemy wypowiedź Jarosława Gowina jako fałszywą. 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.