Strona główna Wypowiedzi Ile wyniósł polski eksport w czasach pandemii?

Ile wyniósł polski eksport w czasach pandemii?

Ile wyniósł polski eksport w czasach pandemii?

Jarosław Gowin

Porozumienie

Polski eksport odrabia straty. Od stycznia do września wartość polskiego eksportu towarów wyniosła 746.3 mld zł i była tylko o 1.8 procent niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego rok.

Twitter, 1.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 1.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Informacje podane przez Jarosława Gowina znajdują potwierdzenie w danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wymiana towarowa Polski w czasach pandemii

17 listopada Główny Urząd Statystyczny poinformował, że obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – wrzesień tego roku wyniosły w cenach bieżących 746,3 mld zł w eksporcie oraz 712,9 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 33,4 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło ono 2,3 mld zł. Od 2019 roku spadł zarówno eksport, jak i import, odpowiednio o 1,8 proc. i o 5,9 proc.

Obroty towarowe z ważniejszymi krajami

Według danych GUS po trzech kwartałach bieżącego roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem eksportu do prawie wszystkich głównych partnerów handlowych Polski, oprócz Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Niemiec. W przypadku importu odnotowano wzrost – za wyjątkiem Chin i Korei Południowej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7 proc. eksportu
(w analogicznym okresie ub. r. 66,4 proc.), a importu ogółem – 64,0 proc. (wobec 63,6 proc. w styczniu – wrześniu 2019 roku).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,7 punktu proc. i wyniósł 28,5 proc., a w imporcie obniżył się o 0,5 punktu proc. i stanowił 21,7 proc. Dodatnie saldo wymiany handlowej z tym krajem wyniosło 57,6 mld zł (14,6 mld dol., 13,1 mld euro) wobec 42,6 mld zł (11,2 mld dol, 9,9 mld euro) w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!