Czas czytania: około min.

Ile wyniósł polski eksport w czasach pandemii?

18.12.2020 godz. 10:51

Wypowiedź

fot. gov.pl / CC BY-NC-ND 3.0 PL / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Informacje podane przez Jarosława Gowina znajdują potwierdzenie w danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wymiana towarowa Polski w czasach pandemii

17 listopada Główny Urząd Statystyczny poinformował, że obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – wrzesień tego roku wyniosły w cenach bieżących 746,3 mld zł w eksporcie oraz 712,9 mld zł w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 33,4 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło ono 2,3 mld zł. Od 2019 roku spadł zarówno eksport, jak i import, odpowiednio o 1,8 proc. i o 5,9 proc.

Obroty towarowe z ważniejszymi krajami

Według danych GUS po trzech kwartałach bieżącego roku mieliśmy do czynienia ze spadkiem eksportu do prawie wszystkich głównych partnerów handlowych Polski, oprócz Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Niemiec. W przypadku importu odnotowano wzrost – za wyjątkiem Chin i Korei Południowej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7 proc. eksportu
(w analogicznym okresie ub. r. 66,4 proc.), a importu ogółem – 64,0 proc. (wobec 63,6 proc. w styczniu – wrześniu 2019 roku).

Udział Niemiec w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,7 punktu proc. i wyniósł 28,5 proc., a w imporcie obniżył się o 0,5 punktu proc. i stanowił 21,7 proc. Dodatnie saldo wymiany handlowej z tym krajem wyniosło 57,6 mld zł (14,6 mld dol., 13,1 mld euro) wobec 42,6 mld zł (11,2 mld dol, 9,9 mld euro) w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub