Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi bezrobocie wśród młodych w krajach Unii?

Ile wynosi bezrobocie wśród młodych w krajach Unii?

Ile wynosi bezrobocie wśród młodych w krajach Unii?

Kazimierz Michał Ujazdowski

Senator
Centrum dla Polski

Problemem Francji jest niekonkurencyjność gospodarki, ogromny dług publiczny, bezrobocie – 1/4 młodych ludzi przed 25 rokiem życia jest bez pracy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych Eurostatu, w 2016 r. bezrobocie we Francji wśród osób między 15, a 24 rokiem życia, wynosiło 24,6%, a więc niemal dokładnie 1/4 ogółu młodych. Poziom ten utrzymuje się od 2009 r.: wtedy to bowiem nastąpił skok bezrobocia o 4,6 p.p. z poziomu 19% w 2008 r. do wartości 23,6%.

Dla porównania, ten sam wskaźnik w Hiszpanii w 2016 r. wyniósł aż 44,4%, w Polsce 17,7%, w Wielkiej Brytanii 13%, a we Włoszech 37,8%. Spośród krajów unijnych największe bezrobocie wśród osób młodych zanotowano w Grecji, gdzie blisko połowa z nich (47,3%) nie mogła znaleźć pracy. Z kolei w Niemczech jedynie 7% ludzi przed 25 rokiem życia nie miało pracy – najmniej w całej UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!