Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi budżet Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Ile wynosi budżet Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Ile wynosi budżet Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Oddawaliśmy rządy było ok. 4 mld zł, teraz w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 700 mln zł w budżecie.

Facebook, 30.03.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Facebook, 30.03.2020

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ najnowsze dostępne dane, które mogą zostać poddane analizie, pochodzą z roku 2018. Użyte stwierdzenie „teraz” sugeruje wyraźnie, iż polityk miał na myśli rok 2020. Nie możemy posłużyć się jednak danymi z najnowszej ustawy budżetowej, gdyż suma w niej zawarta jest założeniem. Chcąc porównywać dane, musimy uwzględnić analizę wykonania budżetu oraz polityki pieniężnej, która pojawi się dopiero w maju roku 2021.

Zgodnie z analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej za rok 2015 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dysponował kwotą w wysokości 4,2 mld zł. Rok później stan finansowy funduszu celowego wzrósł do poziomu ok. 4,6 mld zł. Wzrost również odnotowano w roku 2017. Wówczas fundusz dysponował 4,97 mld zł. Natomiast z najnowszych dostępnych danych NIK wynika, że stan finansowy FGŚP na koniec roku 2018 wyniósł blisko 3,7 mld zł.

Na dzień 9 kwietnia 2020 roku nie dysponujemy jeszcze analizą wykonania budżetu państwa założeń polityki pieniężnej za rok 2019. Ukaże się ona najprawdopodobniej w lipcu. Analogicznie wygląda sytuacja z rokiem 2020. Możemy więc posłużyć się jedynie danymi, które są zawarte w ustawach budżetowych. Sumy te różnią się jednak w mniejszym bądź większym stopniu od stanu finalnego na koniec roku.

W ustawie budżetowej z roku 2019 stan finansowy FGŚP został przewidziany w wysokości ok. 3,7 mld zł. Z kolei w roku 2020 jest to kwota na poziomie 1,5 mld zł.

Czym jest FGŚP?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych został utworzony na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 29 grudnia 1993 roku. Główną intencją jego powołania było zagwarantowanie pracownikom wypłaty świadczeń dla pracowników w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Środki finansowe, które są przeznaczane realizację wspomnianego celu, pochodzą ze składek płaconych przez pracodawców, windykacji i zwrotów środków od pracodawców oraz z innych dochodów.

Wspomniane powyżej składki opłacane są przez:

 • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce,
 • przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą również na obszarze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce,
 • oddziały banków zagranicznych,
 • oddziały instytucji kredytowych,
 • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,

jeśli zatrudniają, co najmniej jedną osobę (pracownika) w związku z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Podsumowując, wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako nieweryfikowalną, ponieważ nie ma w tej chwili dostępnych danych dotyczących obecnego rzeczywistego budżetu FGŚP, przez co nie można porównać go z budżetem z roku 2015.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!