Czas czytania: około min.

Ile wynosi dziś zadłużenie służby zdrowia?

09.10.2019 godz. 20:49

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane, o których mówi Władysław Kosiniak-Kamysz udostępniane są przez Ministerstwo Zdrowia. Jak podaje strona ministerstwa, powinny być one aktualizowane raz na kwartał, ale ostatnie dane dotyczące zadłużenia szpitali (precyzyjniej: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – SPZOZ) pochodzą z IV kwartału 2018 i zamieszczone zostały na stronie ministerstwa 20.03.2019. Z danych tych wynika, że w IV kwartale 2018 zadłużenie SPZOZ wyniosło 12 843,8 mln zł (co oznacza, że wzrosło ono o 1,3 procent względem poprzedzającego kwartału).

W ciągu poprzednich 10 lat zadłużenie w ostatnim kwartale roku wyglądało następująco:

2008 – 9 980 mln zł

2009 – 9 628 mln zł 

2010 – 9 963 mln zł

2011 – 10 384 mln zł

2012 – 10 661 mln zł

2013 – 9 922 mln zł

2014 – 10 346 mln zł

2015 – 10 813 mln zł

2016 – 11 250 mln zł

2017 – 11 757 mln zł

Oznacza to, że w latach 2008-2018 zadłużenie SPZOZ wzrosło o 2 864 mln zł, tj. o około 29%. Za samej kadencji PiS zadłużenie to wzrosło o 2 031 mln zł, tj. o około 19%.

Przyjmując za dopuszczalny margines błędu, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.