Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi emisja dwutlenku węgla w Polsce?

Ile wynosi emisja dwutlenku węgla w Polsce?

Ile wynosi emisja dwutlenku węgla w Polsce?

Jan Szyszko

Prawo i Sprawiedliwość

Zamiast redukcji emisji dwutlenku węgla o 6-8 proc.(zgodnie z protokołem z Kioto), zmniejszyła ją(Polska) o 30 proc. Dzięki temu znalazła się poniżej średniej emisji dla Unii Europejskiej

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Według Protokołu z Kioto, Polska była zobowiązana do redukcji emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2) o 6% w stosunku do roku bazowego (1988). Według danych opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami wielkość emisji za rok 2014 w porównaniu do roku bazowego zmniejszyła się o 34,5%.

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w Europie w  roku 2014 wynosiła 4 419 289,17 tys. ton, co daje średnią wynoszącą  157 831,76 tys. ton na państwo. Całkowita emisja gazów cieplarnianych dla Polski wynosiła wtedy 381 745,36 tys. ton. Wartość ta jest wyższa niż średnia emisji gazów cieplarnianych dla UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!