Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi obecnie średni wiek pielęgniarek w Polsce?

Ile wynosi obecnie średni wiek pielęgniarek w Polsce?

Ile wynosi obecnie średni wiek pielęgniarek w Polsce?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

U pielęgniarek jest sytuacja też tragiczna – średni wiek 52 lata. W 2015 to było 50 lat.

Debata „Z sercem po stronie zdrowia”, 04.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata „Z sercem po stronie zdrowia”, 04.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako prawdę, ponieważ wedle statystyk raportowanych przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych rzeczywiście średni wiek w tych zawodach w 2015 roku wynosił 50 lat, natomiast obecnie wynosi on średnio 52 lata.

Wypowiedź

4 czerwca odbyła się debata kandydatów na prezydenta Polski organizowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie pod hasłem „Z sercem po stronie zdrowia”. Udział w debacie potwierdzili Szymon Hołownia, Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz, jednak dwaj pierwsi nie stawili się. Ostatecznie więc na pytania lekarzy odpowiadał tylko Kosiniak-Kamysz. W trakcie debaty kandydat wypowiedział się między innymi na temat obecnej sytuacji w kadrach służby zdrowia, w tym również – średniego wieku pielęgniarek.

Średni wiek pielęgniarek

Informacje o obecnym stanie zatrudnienia w służbie zdrowia możemy odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Co roku są tam publikowane najnowsze dane, dotyczące liczby zarejestrowanych pielęgniarek oraz położnych, z podziałem na płeć oraz średnią wieku. Statystyki publikowane są każdorazowo zgodnie ze stanem na ostatni dzień mijającego roku (31 grudnia). Najnowsze dane pochodzą zatem sprzed pół roku. Warto również zaznaczyć, że informacje te potwierdza także raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wydany w marcu 2017 roku.

 

Ile wynosi średni wiek pielęgniarek w Polsce?

www.nipip.pl

 

Ze statystyk udostępnionych przez Izbę dowiadujemy się, jaki był średni wiek pielęgniarek i pielęgniarzy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, począwszy od 2008 roku. Zauważalny jest w nich postępujący trend wzrostowy, ponieważ wspomniany średni wiek co roku jest coraz wyższy, zaczynając od około 44 lat. Warto również zaznaczyć, że dotychczas utrzymuje się trend wzrostowy w kwestii zatrudnienia w tym zawodzie – w roku 2008 było to 300 489, zaś dziś ta liczba wynosi 338 645.

Władysław Kosiniak-Kamysz powoływał się w swojej wypowiedzi na dwa konkretne momenty. Wspomniał, że w roku 2015 średni wiek pielęgniarek wynosił 50 lat, co potwierdzają analizowane przez nas dane statystyczne – pod koniec tego roku było to dokładnie 50,13 roku. Kandydat na prezydenta powiedział też, że obecnie wiek ten to 52 lata, co również znajduje oparcie w danych – na koniec roku 2019 było to 52,59 roku.

W świetle dotychczasowych informacji możemy więc stwierdzić, że Kosiniak-Kamysz powiedział prawdę na temat średniego wieku pielęgniarek w roku 2015 i obecnie.

Struktura wieku w zawodzie

Warto również przyjrzeć się rozkładowi wiekowemu w analizowanych przez nas zawodach – pielęgniarek i położnych. Dane na ten temat odnajdujemy w raporcie wydanym 3 marca 2018 roku przez Główny Urząd Statystyczny, zatytułowanym Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku.

 

Ile wynosi obecnie średni wiek pielęgniarek w Polsce?

www.stat.gov.pl

 

Jak możemy zauważyć, wedle stanu na rok 2018 najwięcej pielęgniarek, bo aż 98,2 tys., to osoby w wieku 45-54 lata. Natomiast najmniejszą grupę stanowią osoby poniżej 35. roku życia, co również uzupełnia się z poprzednimi przewidywaniami o zwiększającym się średnim wieku przedstawicieli i przedstawicielek tego zawodu. Osoby młode stanowią 9,7 proc. ogólnej liczby uprawnionych do pracy. Na podstawie wykresu możemy zauważyć także tendencję wzrostową w grupie wiekowej 65 lat i więcej. Oznacza to, że wedle stanu na rok 2018 w tym wieku jest już 38,4 tys. osób, czyli 13 proc. całości.

 

Ile wynosi obecnie średni wiek pielęgniarek w Polsce?

www.stat.gov.pl

 

Podobne tendencje możemy zauważyć o położnych. Tutaj również największa grupa wiekowa to 45-54, czyli łącznie 11,7 tys. osób. Tutaj jednak możemy zauważyć, że grupa poniżej 35 lat jest liczniejsza niż grupa „65 lat i wyżej” (odpowiednio 6,3 tysięcy i 4,4 tysięcy osób). Młode położne stanowią 16,4 proc. osób uprawnionych do wykonywania zawodu.

Prognozy NIPiP na 2030 rok

W raporcie wydanym w marcu 2017 roku Izba przeprowadziła prognozę wskaźników zatrudnienia pielęgniarek i położnych na 1000 mieszkańców do 2030 roku, zarówno z podziałem na województwa, jak i na grupy wiekowe.

Według przewidywań znacząco spadnie sama liczba pielęgniarek i położnych – obecnie jest ich 338 645 – natomiast prognozy mówią, że w ciągu 10 następnych lat liczba ta może spaść nawet do 162 896. Ponadto, wedle raportu, mamy do czynienia z ujemnym saldem migracji pielęgniarek i położnych, co skutkować może zagrożeniem zabezpieczenia w świadczeniach dla społeczeństwa polskiego.

 

Ile wynosi średni wiek pielęgniarek w Polsce

www.nipip.pl

 

Na podstawie swoich prognoz Izba przewidywała, że w latach 2016-2030:

Systematycznie zwiększać będzie się liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych posiadających uprawnienia emerytalne.

Zwiększeniu ulegnie średni wiek pielęgniarek i położnych pracujących w systemie ochrony zdrowia.

Nastąpi brak prostej zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek i położnych spowodowany drastyczną różnicą, ponad 100 tys. liczby osób nabywających uprawnienia emerytalne a liczbą osób nabywających uprawnienia do wykonywania zawodu.

Zmniejszeniu ulegnie wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców.

Podsumowanie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako prawdę, ponieważ przytoczone przez niego dane dotyczące średniego wieku pielęgniarek zgadzają się z wartościami podanymi przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!