Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi wartość inwestycji w energię odnawialną?

Ile wynosi wartość inwestycji w energię odnawialną?

Ile wynosi wartość inwestycji w energię odnawialną?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Globalna wartość inwestycji w energię odnawialną spadła w III kwartale o 43 w porównaniu z 2015 i wyniosła 42,4 mld USD.

— Janusz Piechociński (@Piechocinski) 24 października 2016

The global value of investment in renewable energy has decreased in the third quarter by 43% compared with 2015, and amounted to USD 42.4 billion.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z raportem Bloomberg New Energy Finance opublikowanym 10 października 2016 roku globalna wartość inwestycji w energię odnawialną spadła w III kwartale o 43% w stosunku do 2015 roku i wyniosła dokładnie 42,4 mld dolarów. W związku z tym odpowiedź uznajemy za prawdziwą.

According to a report by Bloomberg New Energy Finance published on October 10, 2016, the value of global investment in renewable energy decreased in the third quarter by 43% compared with 2015 and amounted to exactly USD 42.4 billion. Therefore, we consider the answer as true.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!