Strona główna Wypowiedzi Ile wynosi współczynnik śmiertelności na COVID-19 w grupie osób 85+?

Ile wynosi współczynnik śmiertelności na COVID-19 w grupie osób 85+?

Ile wynosi współczynnik śmiertelności na COVID-19 w grupie osób 85+?

Katarzyna Lubnauer

Posłanka
Nowoczesna

Osoby w wieku starszym (…) tam ta śmiertelność (na COVID-19 – przyp. Demagog) sięga, w tej szczytowej grupie, czyli w grupie najstarszych, nawet 23 proc. Czyli (…) powyżej 85. roku życia ta śmiertelność jest, w przypadku zachorowania, 23 proc. W przypadku tej najmłodszej, że tak powiem 75+, czyli 75-80 lat, to jest 13 proc. zgonów wśród osób, które zachorują.

Poranek Radia Tok FM, 5.01.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek Radia Tok FM, 5.01.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z rządowymi statystykami śmiertelność na COVID-19 wśród osób powyżej 85. roku życia wynosi 23,2 proc., a w przypadku seniorów w wieku 75-80 lat wskaźnik ten przybiera wartość 13,2 proc.

Kontekst wypowiedzi

W audycji „Poranek radia TOK FM” 5 stycznia wystąpiła posłanka Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Głównym tematem rozmowy był program szczepień na COVID-19 w Polsce. Zastanawiając się nad optymalną strategią dotyczącą poszczególnych grup zawodowych i wiekowych, posłanka stwierdziła, że priorytetem powinno być obecnie zaszczepienie osób w wieku ponad 75 lat, gdyż wśród nich ryzyko zgonu jest największe. W szczytowej grupie osób najstarszych, czyli powyżej 85 lat, śmiertelność na COVID-19 wynosi 23 proc. W przypadku seniorów z grupy 75-80 lat śmiertelność wynosi 13 proc.

Czym jest współczynnik śmiertelności?

W epidemiologii śmiertelność (ang. CFR- Case Fatality Rate) definiuje się jako iloraz liczby zgonów spowodowanych daną chorobą i liczby chorych na tę chorobę. W mianowniku występuje liczba zdiagnozowanych chorych, a w liczniku liczba zgonów, jaka wśród nich wystąpiła. Śmiertelność związana w COVID-19 w Polsce oceniana jest w stosunku do liczby zidentyfikowanych osób z wynikiem dodatnim badania genetycznego (test PCR) lub antygenowego, u których wykryto obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

Dane dotyczące śmiertelności

Statystyki, które podaje Katarzyna Lubnauer, oparte są na danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Zdrowia. Po raz pierwszy dane dotyczące udziału zgonów zakażonych pacjentów w poszczególnych grupach wiekowych zaprezentowano podczas konferencji premiera Morawieckiego 8 października. Te same dane pojawiały się również na kolejnych konferencjach (23 października, 30 października oraz 4 listopada).

 

Źródło: Onet

 

Z powyższych statystyk wynika, że ryzyko śmierci z powodu COVID-19 wzrasta wraz z wiekiem. Najwyższe jest w grupie seniorów powyżej 85. roku życia, gdzie zgonami kończy się aż 23,2 proc. zakażeń. Śmiertelność w grupie wiekowej 80-85 lat wynosi 16,9 proc., natomiast zakażenia wśród osób w wieku 75-80 lat kończą się śmiercią w 13,2 proc. przypadków.

Współczynnik śmiertelności z powodu koronawirusa u osób w poszczególnych przedziałach wiekowych wynosi:

 • 70-75 lat: 9,2 proc,
 • 65-70 lat: 6,3 proc.,
 • 60-65 lat: 2,7 proc.,
 • 55-60 lat: 1,3 proc.

W pozostałych grupach wiekowych współczynnik ten spada poniżej jednego procenta, a u osób do 30. roku życia – niemal do zera.

Rozbieżności

10 listopada serwis Biq Data opublikował dane otrzymane z Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19, Ministerstwa Zdrowia oraz systemu teleinformatycznego wspomagającego walkę z pandemią EWP (zlecenia testów). Na tej podstawie autorka materiału spróbowała wyliczyć śmiertelność oraz zachorowania według wieku. Na podstawie liczby zgonów podanej przez MZ na dzień 6 listopada (7287) oraz liczby przypadków na dzień 2 listopada (dane pokrywają się z komunikatem z 4 listopada) otrzymane zostały następujące wskaźniki śmiertelności:

 • do 59. roku: poniżej 1 proc.,
 • 60-69 lat: 2,62 proc.,
 • 70-79 lat: 7,79 proc.,
 • 80-89 lat: 15,46 proc.,
 • 90-99 lat: 20,05 proc.,
 • 100-109 lat: 20,34 proc.

Podsumowanie

Wypowiedź Katarzyny Lubnauer uznajemy za prawdziwą, gdyż podane przez nią wartości pokrywają się z rządowymi danymi na temat śmiertelności wśród zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w poszczególnych grupach wiekowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!