Czas czytania: około min.

Ile wynoszą nakłady na naukę w Polsce?

17.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska, jak każdy pozostały kraj członkowski Unii Europejskiej została zobligowana do przygotowania wieloletniego planu rozwoju spójnego z unijną strategią wzrostu „Europa 2020”. Plan UE obejmuje 5 obszarów: zatrudnienie, innowację, edukację, włączenie społeczne oraz energię i zmiany klimatu.

Liczba przytoczona w wywiadzie, czyli 1,70 % PKB, to poziom nakładów na działalność badawczo-rozwojową, do osiągnięcia którego zobowiązaliśmy się w krajowym programie działania (Narodowy Program Reform).

Co roku Komisja Europejska publikuje raport podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia w realizacji strategii. Najbardziej aktualny pochodzi z lutego 2016 roku. Według zawartych w nim informacji, wydatki na badania i rozwój osiągnęły w 2014 roku 0,9 % PKB. Ta sama cyfra pojawia się także w najnowszym raporcie dotyczącym wysokości wydatków na badania i rozwój przygotowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Aktualne dane GUS, opublikowane pod koniec października bieżącego roku wskazują na to, iż w roku 2015 na badania i prace rozwojowe faktycznie przeznaczono 1% PKB.

Zgodnie z definicją GUS działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) to: “systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy”. Mierząc poziom wydatków na B+R sumuje się nie tylko wydatki jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, ale także przedsiębiorstw posiadających zaplecze umożliwiające tego typu działania.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.