Strona główna Wypowiedzi Ile zarabia europoseł z Polski, a ile z innych krajów UE?

Ile zarabia europoseł z Polski, a ile z innych krajów UE?

Ile zarabia europoseł z Polski, a ile z innych krajów UE?

Andrzej Halicki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Rzeczywiście teraz europosłowie mają jednakowe zasady, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, jednakowe zasady, jeżeli chodzi o diety i inne rozliczenia. Kiedyś tak nie było, a poziom życia jest różny w różnych krajach.

Debata przedwyborcza do Parlamentu Europejskiego, 09.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata przedwyborcza do Parlamentu Europejskiego, 09.05.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Jednakowe wynagrodzenie europosłów weszło w życie w lipcu 2009 roku na mocy Statutu Posłów do PE.
 • Wynagrodzenie europosłów wynosi obecnie ponad 10 tys. euro brutto (czyli ok. 43 tys. zł brutto), dodatkowo zapewnione są diety, świadczenie emerytalne z budżetu UE, a także zwrot kosztów podróży i prowadzenia biura poselskiego.
 • Przed 2009 rokiem eurodeputowanych wynagradzano (s. 16, s. 66) zgodnie z regulacjami krajowymi, a pensje wypłacało im państwo. Oznacza to, że za taką samą pracę europosłowie otrzymywali różne wynagrodzenie w zależności od kraju pochodzenia.

Wynagrodzenie europosłów nurtującym tematem dla wyborców

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego 8 maja 2024 roku Polska Agencja Prasowa zorganizowała debatę przedwyborczą z udziałem dziennikarzy i tzw. jedynek z pięciu różnych komitetów oraz okręgów wyborczych. 

Dziennikarz Wirtualnej Polski przywołał [czas nagrania: 1:03] wynagrodzenia europosłów jako temat interesujący wyborców. Wymienił, że to ponad 40 tys. zł brutto miesięcznie, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, dzienna dieta oraz zwrot części kosztów leczenia. Kandydat Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki odniósł się do sprawy i wskazał, że obecnie wynagrodzenie europosłów jest równe bez względu na kraj, który reprezentują. Dodał, że kiedyś tak nie było.

Ile obecnie wynosi wynagrodzenie europosłów?

Zgodnie ze Statutem Posłów do PE (art. 10), wszyscy parlamentarzyści otrzymują to samo wynagrodzenie. Według danych na lipiec 2023 roku wynosi ono 10 075,18 euro brutto, co (według kursu z dnia wypowiedzi) daje ponad 43 tys. zł brutto. Po odliczeniu podatków UE i składek na ubezpieczenie jest to 7 853,18 euro netto, czyli niemal 34 tys. zł netto.

Wynagrodzenie to jest powiązanie z wynagrodzeniem sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wynosi 38,5 proc. wspomnianej kwoty podstawowej.

Ze względu na to, że państwa członkowskie mogą nakładać dodatkowe opłaty krajowe, ostateczne dane netto zależą od systemu podatkowego kraju pochodzenia europosła.

Dodatkowe świadczenia wynikające z systemu pracy europosłów

Poza tym europosłom przysługują dodatki w ramach pokrywania kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem obowiązków parlamentarnych. Według danych z 1 stycznia 2024 roku są to: 

 • diety z tytułu kosztów ogólnych – w wysokości 4950 euro miesięcznie,
 • diety dzienne, czyli 350 euro dziennie,
 • pokrycie kosztów podróży,
 • zwrot ⅔ kosztów leczenia,
 • dodatki z racji zakończenia kadencji,
 • prawo do pojazdu służbowego.

Byli europosłowie mają również prawo do przejścia na emeryturę po ukończeniu 63 r.ż. Wysokość emerytury wynosi 3,5 proc. wynagrodzenia za każdy pełny rok sprawowania mandatu i 1/12 tego wynagrodzenia za każdy kolejny pełny miesiąc. Łącznie świadczenie emerytalne nie może wynieść więcej niż 70 proc. wynagrodzenia europosła.

W Polsce wynagrodzenie europosłów, ich diety oraz pozostałe przychody otrzymane na zasadzie europejskich dodatków są wolne od podatku dochodowego. Określa to ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21.1. pkt 46a). 

Od czego zależne było kiedyś wynagrodzenie? 

Zmiany w systemie wynagrodzeń wprowadzono na mocy decyzji z 28 września 2005 roku. W 2009 roku wszedł w życie Statut Posłów do PE. Ujednolicono wynagrodzenie dla wszystkich europosłów do wysokości 38,5 proc. wynagrodzenia sędziego TSUE oraz określono, że świadczenia będą pobierane z budżetu unijnego.

Przed 2009 rokiem stosowany (s.16, s. 66) był system krajowy. Według jego założeń eurodeputowanych wynagradzano zgodnie z regulacjami krajowymi. Oznaczało to, że za taką samą pracę europosłowie otrzymywali różne wynagrodzenie w zależności od kraju pochodzenia.

Polscy europosłowie otrzymywali wynagrodzenie równe (s. 47, s. 161) wynagrodzeniu posłów w swoim kraju. Przykładowo: przeciętne wynagrodzenie miesięczne posła do PE w 2006 roku wyniosło 9 670 zł. Wynagrodzenie europosłów przed 2009 rokiem było wypłacane z budżetu danego kraju, jak w przypadku Polski (s. 158).

Różnice w zarobkach

Wynagrodzenie europosłów jest dostosowane do poziomu płac w Brukseli. Mimo zasady równości zarobków europosłów pogląd na wysokość wynagrodzenia może się różnić.

Polscy eurodeputowani zarabiają obecnie cztery razy więcej niż polscy posłowie (którzy otrzymują 9 892,30 zł brutto miesięcznie). Natomiast włoscy europosłowie, pobierający pensję w wysokości ok. 7 854 euro netto, zarabiają o 3 tys. euro mniej niż posłowie – wynagrodzenie tych ostatnich wynosi 11 tys. euro miesięcznie (stan z 2022 roku). Z kolei niemieccy europosłowie otrzymują o 2,5 tys. euro netto mniej niż posłowie (10 591,70 euro miesięcznie).

Z podsumowania opublikowanego przez PAP wynika, że zarobki europosłów w państwach UE są z reguły większe od zarobków posłów w krajach pochodzenia lub do tych zarobków zbliżone.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!