Strona główna Wypowiedzi Ilu chętnych zostało przyjętych do policji?

Ilu chętnych zostało przyjętych do policji?

Ilu chętnych zostało przyjętych do policji?

Joachim Brudziński

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

W roku ubiegłym na 23 tysiące chętnych do wstąpienia do policji, zostało przyjętych tylko około 4 tysięcy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Słowa ministra dokładnie odzwierciedlają statystyki Komendy Głównej Policji. Według nich, spośród 23 tysięcy kandydatów, na służbę przyjęto 4151.

Liczba etatów została w ubiegłym roku zwiększona  o tysiąc miejsc w stosunku do roku 2016 (z 102 309 do 103 309). Odnotowano przy tym najniższy od 27 lat wskaźnik wakatów –  2,5%, przy liczbie wynoszącej 4588. Zgodnie z informacjami Komendy, Od kilku lat zauważalny jest stały poziom zainteresowania pracą w Policji.

Dobór przyszłych funkcjonariuszy opiera się na na wynikach testu wiedzy, sprawności fizycznej, badań psychologicznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Z wyjątkiem testu wiedzy, przystąpienie do kolejnego etapu uwarunkowane jest zaliczeniem poprzedniego.  Ponadto, niezależnie od płci, podczas testu sprawności fizycznej, wszyscy ochotnicy podlegają jednakowym normom czasowym i punktacji. Na wakat może liczyć lista osób z największą ilością punktów uzyskanych łącznie we wszystkich etapach.

 

 

Share The Facts
Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W roku ubiegłym na 23 tysiące chętnych do wstąpienia do policji, zostało przyjętych tylko około 4 tysięcy.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!