Czas czytania: około min.

Ilu chętnych zostało przyjętych do policji?

19.02.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Słowa ministra dokładnie odzwierciedlają statystyki Komendy Głównej Policji. Według nich, spośród 23 tysięcy kandydatów, na służbę przyjęto 4151.

Liczba etatów została w ubiegłym roku zwiększona  o tysiąc miejsc w stosunku do roku 2016 (z 102 309 do 103 309). Odnotowano przy tym najniższy od 27 lat wskaźnik wakatów –  2,5%, przy liczbie wynoszącej 4588. Zgodnie z informacjami Komendy, Od kilku lat zauważalny jest stały poziom zainteresowania pracą w Policji.

Dobór przyszłych funkcjonariuszy opiera się na na wynikach testu wiedzy, sprawności fizycznej, badań psychologicznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Z wyjątkiem testu wiedzy, przystąpienie do kolejnego etapu uwarunkowane jest zaliczeniem poprzedniego.  Ponadto, niezależnie od płci, podczas testu sprawności fizycznej, wszyscy ochotnicy podlegają jednakowym normom czasowym i punktacji. Na wakat może liczyć lista osób z największą ilością punktów uzyskanych łącznie we wszystkich etapach.

 

 

Share The Facts
Joachim Brudziński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W roku ubiegłym na 23 tysiące chętnych do wstąpienia do policji, zostało przyjętych tylko około 4 tysięcy.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.