Czas czytania: około min.

Ilu funkcjonariuszy liczy Policja?

07.09.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według ostatnich informacji opublikowanych na stronie Policji, pochodzących z 1 stycznia 2015 r., stan etatowy Policji wynosi 102 309 policjantów, natomiast stan zatrudnienia 98 775 policjantów. Policja także informuje, iż w tym czasie dodatkowo występowały wakaty na 3 534 stanowiskach.

ROK STAN ETATOWY STAN ZATRUDNIENIA WAKATY
2014 102 309 96 869 5 440
2013 102 309 96 215 6 191
2012 102 309 97 421 4 994
2011 102 309 97 366 4 943
2010 102 309 97 416 4 893
2009 100 309 98 714 1 595
2008 103 309 100 403 2 906
2007 103 309 98 102 5 207
2006 103 309 99 083 [brak danych]
2005 103 309 100 654 [brak danych]

dane dot. stanu zatrudnienia w Policji na podstawie: http://www.info.policja.pl/inf/organizacja/stan-zatrudnienia/pozostale-lata

Na podstawie danych udostępnionych na stronie Policji widzimy, że na przestrzeni lat 2005-2015, stan etatowy Policji zawsze przewyższał wspomniane przez Ministra Błaszczaka 100 tysięcy policjantów. Stan zatrudnienia natomiast najczęściej zbliżał się do tej liczby, a przekroczył ją w latach 2005 i 2008.

 

 

Share The Facts
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Policja jest dużą formacją, ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.