Czas czytania: około min.

Ilu funkcjonariuszy służy w polskiej Policji?

23.05.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi stan zatrudnienia na rok 2015 wynosił 98 775 czynnych funkcjonariuszy. Podział zatrudnienia według służb przestawia się następująco:

• kierownictwo – 1 818 funkcjonariuszy,

• służba kryminalna – 30 289,

• służba śledcza – 1 887,

• służba prewencyjna – 61 094,

• służba wspomagająca – 2 829.

Z kolei struktura zatrudnienia według korpusów była następująca:

• oficerowie – 12 901 funkcjonariuszy,

• aspiranci –  40 879,

• podoficerowie –  33 037,

• szeregowcy – 11 963.

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.