Strona główna Wypowiedzi Ilu imigrantów mieszka we Francji?

Ilu imigrantów mieszka we Francji?

Ilu imigrantów mieszka we Francji?

Patryk Jaki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Suwerenna Polska

Według danych za 2020 rok imigranci stanowią 12,7 proc. mieszkańców Republiki Francuskiej, a ponad 1,7 mln osób urodzonych za granicą z racji prawa krwi otrzymało status obywatela Francji. Wraz z obecnie przebywającymi w kraju imigrantami (6,8 mln), łącznie 8,5 mln osób mieszkających we Francji urodziło się za granicą.

Twitter, 04.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 04.07.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według francuskiego Narodowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE) w 2020 roku we Francji mieszkało 6,7 mln imigrantów. Stanowili oni 10,1 proc. populacji. W 2022 roku było ich 7 mln (10,3 proc. populacji).
  • Najnowsze dane potwierdzają, że we Francji mieszka 1,7 mln osób, które urodziły się za granicą jako obywatele Francji. Tych osób nie zalicza się do grona imigrantów. Łącznie z imigrantami stanowili oni 12,8 proc. populacji Francji.
  • Sami imigranci stanowią ok. 10 proc. populacji Francji. Dopiero łącznie z obywatelami Francji urodzonymi zagranicą stanowią ponad 12 proc. Uznajemy to za drobną nieścisłość, która nie wpływa na ogólny kontekst wypowiedzi, i dlatego oceniamy ją jako prawdę.

Odpowiedź na słowa Tuska o polityce migracyjnej

Pomysł Rady Unii Europejskiej dotyczący systemu relokacji uchodźców wywołał dyskusje wśród polityków. Donald Tusk także zabrał głos w sprawie polityki migracyjnej PiS. W mediach społecznościowych zwracał uwagę na dużą liczbę wydanych pozwoleń na pobyt. Przeczytaj o tym w jednej z naszych analiz.

Do słów byłego premiera odniósł się Patryk Jaki. Europarlamentarzysta zauważył, że mimo tych pozwoleń w Polsce nie mieszka tak wielu imigrantów jak we Francji. Powołał się przy tym na dane z 2020 roku. Sprawdziliśmy, czy dane, które podał Patryk Jaki, są zgodne z prawdą.

Imigranci we Francji – liczby

Aktualne dane na temat populacji Francji znajdziemy na stronie francuskiego Narodowego Instytutu Statystyki i Badań Ekonomicznych (INSEE). To odpowiednik naszego Głównego Urzędu Statystycznego, który, tak jak GUS, przeprowadza w swoim kraju spisy powszechne. Bierze w nich pod uwagę wszystkich mieszkańców Francji żyjących tam przynajmniej od roku.

Według INSEE w 2022 roku Francję zamieszkiwało 67,8 mln osób. Nie są to wyłącznie mieszkańcy kontynentalnej Francji, ale również tzw. outre-mer, czyli francuskich zamorskich terytoriów zależnych (do największych zamieszkałych należą: Gujana Francuska, Polinezja Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majotta i Reunion).

7 mln mieszkańców Francji, czyli 10,3 proc., to imigranci. Prawie co trzeci (2,5 mln) ma już obywatelstwo francuskie. Niemal połowa (48,2 proc.) to osoby z państw afrykańskich. Dwa lata wcześniej liczba imigrantów we Francji wynosiła 6,7 mln i stanowiła 10,1 proc. populacji Francji.

Francuzi urodzeni za granicą i mieszkający we Francji

Do imigrantów INSEE nie zalicza osób, które urodziły się jako Francuzi poza granicami państwa, ale obecnie w nim mieszkają. W 2022 roku było ich 1,7 mln. Oznacza to, że 12,8 proc. osób mieszkających w 2022 roku na terenie Francji urodziło się poza jej terytorium.

Według francuskiego prawa dziecko, którego jedno z rodziców miało obywatelstwo francuskie, nabywa obywatelstwo, nawet jeśli urodziło się poza granicami Francji. Również dziecko adoptowane przez obywatela Francji, nawet jeśli urodziło się za granicą, staje się w świetle prawa Francuzem z obywatelstwa i pochodzenia.

Patryk Jaki popełnił błąd w obliczeniach: imigranci w 2020 roku stanowili 10,1 proc. populacji Francji, a nie 12,7 proc. Rzeczywiście było ich 6,7 mln i wraz z Francuzami urodzonymi poza krajem stanowili 12,8 proc. populacji. Uznajemy ten błąd za drobną nieścisłość.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!