Strona główna Wypowiedzi Ilu jest w Polsce lekarzy powyżej 60. oraz 65. roku życia?

Ilu jest w Polsce lekarzy powyżej 60. oraz 65. roku życia?

Ilu jest w Polsce lekarzy powyżej 60. oraz 65. roku życia?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

20% dzisiaj posiadających prawo wykonywania zawodu lekarzy jest po 65 roku życia, 30% jest po 60 roku życia.

Debata „Z sercem po stronie zdrowia”, 03.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata „Z sercem po stronie zdrowia”, 03.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Naczelnej Izby Lekarskiej 20 proc. lekarzy w Polsce ukończyło 65. rok życia, a 30 proc. jest powyżej 60. roku życia. Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy zatem za prawdziwą.

Wypowiedź

Kandydat na prezydenta podczas debaty „Z sercem po stronie zdrowia” w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie wspomniał, że 20 proc. lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu jest powyżej 65. roku życia, a 30 proc. – powyżej 60. roku życia.

Lekarze w Polsce

Zestawienie ilościowe według rodzaju prawa wykonywania zawodu wskazuje, że prawo to w pełni posiada 135 257 lekarzy. W statystyce odnotowano także 11 389 lekarzy niewykonujących zawodu oraz 4 364 osób, które mają ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza (stażysta). Na podstawie Zestawienia liczbowego lekarzy i lekarzy dentystów według wieku, płci i tytułu zawodowego (Zestawienie nr 3) możemy obliczyć, ilu lekarzy i lekarzy dentystów wykonuje zawód. Liczba mężczyzn i kobiet wykonujących zawód lekarza po 60. roku życia wynosi 43 078. Zestawiając to z liczbą ogólną wykonujących zawód lekarza, czyli 139 802, otrzymujemy w zaokrągleniu 30,8 proc., czyli procent lekarzy po 60. roku życia.

Liczba mężczyzn i kobiet wykonujących zawód lekarza po 65. roku życia wynosi 27 395. Zestawiając to z ogólną liczbą osób wykonujących zawód lekarza, których jest 139 802, otrzymujemy w zaokrągleniu 19,6 proc.

Wyżej przedstawione statystyki pozwalają nam uznać wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!