Strona główna Wypowiedzi Ilu migrantów zostało rozdzielonych do poszczególnych państw?

Ilu migrantów zostało rozdzielonych do poszczególnych państw?

Ilu migrantów zostało rozdzielonych do poszczególnych państw?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Dane z listopada tego roku są takie: na 160 tysięcy migrantów, którzy mieli być rozdzieleni do poszczególnych państw, rozdzielono 7 tysięcy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w skład której wchodzą ministrowie sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej, przyjęła we wrześniu 2015 dwie decyzje odnośnie relokacji 160 tysięcy osób ubiegających się o azyl z Włoch i Grecji, aby wspomóc oba te kraje w walce z kryzysem uchodźczym.

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odpowiada za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen.

Zadaniem Rady jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną.

Zgodnie z ustaleniami Rady z września 2015 roku, osoby z dużą szansą na pomyślne zakończenie postępowania azylowego są relokowane do innych krajów członkowskich, gdzie jest kontynuowany proces formalizacji ich pobytu. W razie pozytywnego zakończenia, otrzymują one status uchodźcy z prawem pobytu w kraju członkowskim, do którego zostały relokowane.

Zgodnie z danymi z 8 listopada 2016 roku, łączna liczba relokowanych wyniosła dokładnie 6925 osób. Wśród nich, 1549 osób zostało relokowanych z Włoszech, a 5376 z Grecji. Państwami, które przyjęły najwięcej uchodźców były: Francja (2155 osób), Holandia (915 osób) oraz Finlandia (862 osoby).

Jak dotychczas, do Polski nie została relokowana żadna osoba. Żadnej osoby nie przyjęły, oprócz Polski, również Austria, Dania i Węgry.

Zgodnie z podanymi informacjami, uznajemy wypowiedź Mariusza Błaszczaka za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!