Czas czytania: około min.

Ilu Polaków chodzi chorych do pracy?

09.03.2020 godz. 11:39

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Marcelina Zawisza w czasie sejmowej debaty nad projektem ustawy ws. koronawirusa zwróciła uwagę na problem, jakim jest chodzenie do pracy przez osoby chore. Według posłanki aż 45 procent pracowników miałoby wykonywać obowiązki zawodowe pomimo choroby, a powodem takiego działania ma być obawa przed utratą pracy.

Sondaż portalu praca.pl z 2011 roku

Portal praca.pl w 2011 roku przeprowadził wśród ponad 1500 swoich użytkowników badanie dotyczące wpływu choroby na uczęszczanie do pracy. Okazało się, że jedynie 15 procent ankietowanych decyduje się zostać w domu w czasie choroby, a spośród nich około połowa korzysta z urlopu chorobowego. Druga połowa wybiera urlop wypoczynkowy, który jest znacznie mniej negatywnie oceniany przez przełożonego.

Łącznie aż 43 procent badanych nie decyduje się na urlop chorobowy z powodu braku przychylności dla takiego rozwiązania ze strony pracodawcy.

Analizując te wyniki, należy jednak uwzględnić fakt, iż nie było to badanie przeprowadzone na próbie reprezentatywnej, a jedynie wśród użytkowników portalu, a także że pochodzi ono sprzed aż dziewięciu lat. Te kwestie nie pozwalają uznać publikacji portalu praca.pl za wiarygodne źródło przy ocenie wypowiedzi Marceliny Zawiszy.

Badanie z 2014 roku

Drugim źródłem jest raport TNS Polska Choroba po polsku 2014 opracowany na zlecenie firmy farmaceutycznej GlaxoSmithKline, producenta m.in. leku Rutinoscorbin.

Jak czytamy w notce prasowej dotyczącej publikacji, ponad połowie Polaków zdarzyło się pójść chorym do pracy. Najczęściej wynikało to z braku zastępstwa w obowiązkach służbowych – tak deklarowało 36 procent badanych, oraz z nadmiaru obowiązków, na co wskazało 33 procent respondentów. Na trzecim miejscu znalazły się powody finansowe – aż 32 procent Polaków wskazało, że nie chce tracić części pensji z powodu zwolnienia lekarskiego. Natomiast 45 procent ankietowanych idzie do pracy w czasie grypy lub przeziębienia.

Badanie TNS zostało przeprowadzone w dniach 11-16 lipca 2014 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Pełen raport nie jest jednak dostępny w sieci. Zapoznać się można jedynie z krótką notką informującą o jego wynikach.

Należy zwrócić uwagę, na to że badanie liczy już niemal sześć lat, a także na to, że powstało ono na zlecenie producenta popularnego leku na grypę. Ponadto z dostępnego fragmentu publikacji nie wynika, że dla wspomnianych 45 procent Polaków, którzy chorzy idą do pracy, główną motywacją jest strach przed jej utratą. Z tych względów również i to badanie nie jest źródłem wiarygodnym w kontekście weryfikacji wypowiedzi Marceliny Zawiszy. Z tego powodu jej słowa uznajemy za nieweryfikowalne.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.