Czas czytania: około min.

Ilu Polaków korzysta z prywatnej służby zdrowia?

29.05.2017 godz. 21:08

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Abonament medyczny i ubezpieczenie zdrowotne to zbliżone do siebie usługi prywatnej opieki medycznej. Główna różnica to fakt że ubezpieczenia są oferowane przez ubezpieczycieli, tj. instytucje finansowe objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Abonamenty natomiast są oferowane przez prywatne zakłady opieki zdrowotnej.

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń za 2016 rok ok. 1 475,4 tys. Polaków korzysta z grupowych ubezpieczeń medycznych (w tym oferowanych przez pracodawców abonamentów np. Medivocer lub Luxmed), a z indywidualnych ubezpieczeń korzysta 386,1 tys., co daje łączną liczbę ponad 1,86 mln. prywatnie ubezpieczonych.

Zespół Demagoga nie dotarł do danych dotyczących wyłącznie abonamentów medycznych, ponieważ często są one ujmowane wspólnie z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Jednak biorąc pod uwagę powyższe dane oraz intencje użycia ich przez Ryszarda Petru (tj. w celu udowodnienia że istnieje duży popyt na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne) mimo że liczba ubezpieczonych jest jeszcze większa niż 1,5 mln, uznajemy wypowiedź jako prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.