Strona główna Wypowiedzi Ilu Polaków nie chciało wejścia do UE?

Ilu Polaków nie chciało wejścia do UE?

Ilu Polaków nie chciało wejścia do UE?

Krzysztof Bosak

Wicemarszałek Sejmu
Ruch Narodowy

W referendum 10 lat temu do Parlamentu Europejskiego około 4 milionów ludzi było przeciwnych obecności Polski w Unii Europejskiej.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody
na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zwanym referendum akcesyjnym, na pytanie ,,Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” odpowiedzi „nie” udzieliło 3 935 655 uprawnionych do głosowania, czyli22,55% głosujących w referendum.

Odnotować natomiast należy, że wspomniane powyżej referendum nie odbyło się 10 lat temu, leczy niespełna 11., bowiem referendum zostało wyznaczone na dzień 8 czerwca 2003 roku, a głosowanie odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku.

Źródło: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!