Strona główna Wypowiedzi Ilu Polaków popiera jednopłciowe małżeństwa z adopcją dzieci?

Ilu Polaków popiera jednopłciowe małżeństwa z adopcją dzieci?

Ilu Polaków popiera jednopłciowe małżeństwa z adopcją dzieci?

Marcin Horała

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Po prostu temu się sprzeciwiamy żeby były małżeństwa jednopłciowe z adopcją dzieci. Co więcej, większość Polaków też tak uważa.

Rozmowa Piaseckiego, 16.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowa Piaseckiego, 16.06.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź posła Marcina Horały uznajemy za prawdziwą, ponieważ w czterech ostatnich sondażach poruszających kwestię adopcji przez pary jednopłciowe ankietowani zdecydowanie sprzeciwiali się wprowadzeniu takiego rozwiązania. Tezę tę potwierdzają także badania CBOS przeprowadzane w latach 2001-2019.

Sondaż Estymator

10 czerwca 2020 roku pracownia Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl przeprowadziła sondaż wśród opinii publicznej, zadając trzy pytania:

 • „Czy w Polsce powinny zostać zalegalizowane związki partnerskie osób tej samej płci?”
 • „Czy w Polsce powinny być wprowadzone małżeństwa homoseksualne z takimi samymi prawami jakie mają obecnie małżeństwa składające się z kobiet i mężczyzn?”
 • „Czy po ewentualnym wprowadzeniu w Polsce związków partnerskich/zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych powinny one mieć prawo do adopcji dzieci?

Pierwsze rozwiązanie zyskało aprobatę 37 proc. respondentów, a sprzeciw wyraziło 48 proc. badanych. W przypadku małżeństw osób tej samej płci przeciwnicy również stanowili większość – 62 proc. Poparcie wobec tego typu zmiany wyraziło 22 proc. ankietowanych. Na ostatnie z zadanych pytań przecząco odpowiedziało 79 proc. badanych. Wyłącznie 10 proc. respondentów poparło adopcję przez pary homoseksualne.

Sondaże IBRiS

W grudniu 2019 roku „Rzeczpospolita” opublikowała wyniki badania, które zleciła pracowni IBRiS. Sondaż składał się z pięciu pytań, jednak na potrzeby analizy interesują nas dwa:

Na pytanie „Czy w Polsce powinny być wprowadzone związki partnerskie dla par tej samej płci?” 54,2 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi przeczącej. Z kolei 36 proc. osób poparło takie rozwiązanie. Trudność z wskazaniem odpowiedzi miało 9,8 proc. badanych.

Na pytanie „Czy w Polsce pary jednopłciowe powinny mieć możliwość adopcji dzieci?” ponad 60 proc. badanych udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”, a 13,1 proc. wskazało wariant „raczej nie”. Zdecydowanie za takim rozwiązaniem opowiedziało się 11,3 proc., natomiast 5,4 proc. wybrało opcję „raczej tak”. Grupa osób niezdecydowanych stanowiła 10,2 proc.

W lipcu ubiegłego roku „Rzeczpospolita” zamieściła na swojej stronie internetowej kolejny sondaż przeprowadzony przez IBRiS. Ankietowani odpowiadali wówczas na trzy pytania dotyczących postulatów środowiska LGBT:

 • Wprowadzenie związków partnerskich dla par hetero- i homoseksualnych poparło 44 proc. ankietowanych. Przeciwnicy takiego rozwiązania stanowili 46 proc. Natomiast 10 proc. nie miało zdania;
 • Na wprowadzenie małżeństw dla par homoseksualnych nie zgodziło się 56 proc. respondentów. Za takimi rozwiązaniem opowiedziało się 32 proc. Grupa osób nie mających zdania stanowiła 12 proc.;
 • Umożliwienie adopcji przez pary jednopłciowe poparło 12 proc. respondentów. Zdecydowana większość (76 proc.) była przeciwko takiemu postulatowi. 12 proc. osób nie potrafiło określić swojego zdania.

Sondaż IPSOS

Portal OKO.Press w lutym ubiegłego roku przedstawił wyniki sondażu wykonanego przez pracownię IPSOS. Ankietowanym zadano trzy pytania:

Na pytanie „Czy pary homoseksualne powinny mieć w Polsce prawo do związków partnerskich?” 56 proc. respondentów wybrało opcję „tak”, a 39 proc. – „nie”.

Na pytanie „Czy pary homoseksualne powinny mieć w Polsce prawo do małżeństw jednopłciowych?” negatywnie odpowiedziało 54 proc. ankietowanych, a pozytywnie 41 proc.

Na pytanie „Czy pary homoseksualne powinny mieć w Polsce prawo do adopcji dzieci?” 77 proc. respondentów odpowiedziało, że jest przeciw, natomiast 18 proc. poparło takie rozwiązanie.

Badania CBOS na przestrzeni ostatnich lat

Na końcu przedstawiamy wyniki badań, które były prowadzane przez CBOS po roku 2000. Ankietowani odpowiadali m.in. na następujące pytania:

„Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie?”

W roku 2001 sprzeciw wobec takiego rozwiązania wyraziło 69 proc. respondentów. Z najnowszego badania z roku 2019 wynika, że odsetek osób odrzucających taki stan prawny zmniejszył się o 3 punkty proc. względem pierwotnych wyników. Z kolei największy odsetek odpowiedzi negatywnych odnotowano w roku 2010 – 78 proc. Z drugiej strony zgodnie z najnowszym sondażem grupa entuzjastów takiego rozwiązania stanowi 29 proc. Dwa lata wcześniej odnotowano z kolei wynik najwyższy – 30 proc.

CBOS sondaż związki homoseksualne

www.cbos.pl

 

„Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci?”

Tutaj również zdecydowaną większość stanowili przeciwnicy. W pierwszym badaniu z roku 2001 na pytanie przecząco odpowiedziało 84 proc. ankietowanych, tyle samo co w sondażu z roku 2019. W latach 2005 i 2008 odsetek ten był najwyższy – 90 proc. Natomiast grupa zwolenników w każdym z badań, z wyjątkiem jednego (z 2017 roku), nie przekroczyła poziomu 10 proc.

CBOS sondaż homoseksualiści

www.cbos.pl

 

„Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinny mieć dwie osoby tej samej płci żyjące wspólnie w związku?”

Ponownie większość ankietowanych stanowili przeciwnicy, lecz w mniejszym stopniu niż w dwóch przypadkach powyżej. W roku 2019 związki partnerskie par homoseksualnych zdecydowanie poparło 13 proc. respondentów, natomiast 22 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”. Grupa przeciwników stanowiła 60 proc., z czego 43 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”, a 17 proc. „raczej nie”.

 

CBOS sondaż homoseksualiści

www.cbos.pl

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!