Strona główna Wypowiedzi Ilu rosyjskich żołnierzy walczy w Ukrainie?

Ilu rosyjskich żołnierzy walczy w Ukrainie?

Ilu rosyjskich żołnierzy walczy w Ukrainie?

Włodzimierz Cimoszewicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego

W tej chwili na terytorium Ukrainy jest ok. 350 tys. żołnierzy rosyjskich, czyli 2 razy więcej niż rok temu, kiedy rozpoczynała się agresja, czy też ta faza agresji.

Kropka nad i, 21.02.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Kropka nad i, 21.02.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Przed wybuchem wojny strona rosyjska zgromadziła na granicach z Ukrainą od 169 do 190 tys. żołnierzy, którzy wkrótce rozpoczęli inwazję.
 • „New York Times” powołał się na szacunki ukraińskiego wywiadu, według których na początku 2023 roku na terenie Ukrainy przebywało ok. 320 tys. rosyjskich żołnierzy.
 • Co więcej, zgodnie z szacunkami przywołanymi przez CIA, w Ukrainie – po stronie rosyjskiej – walczyło również 50 tys. najemników.
 • Wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ nie jest znana dokładna liczba rosyjskich żołnierzy przebywających na terytorium Ukrainy. Dostępne dane mają charakter szacunkowy.

W ostatnich dniach armia rosyjska naciskała w kierunku Bachmutu, gdzie skupiono się na atakowaniu północnej części miasta. Poza prowadzeniem działań zbrojnych na poszczególnych odcinkach frontu Rosjanie nie są w stanie przeprowadzić inwazji, ponieważ nie dysponują wystarczającymi siłami uderzeniowymi, pomimo przeprowadzonej mobilizacji.

Zgodnie z szacunkami obecnie na terenie Ukrainy może przebywać nawet dwa razy więcej rosyjskich żołnierzy w stosunku do ich liczebności z początku wojny. Ukraina obawia się, że Rosja zmobilizuje jeszcze większą liczbę osób, a wtedy jej zasoby ludzkie mogą sięgnąć 500 tys. żołnierzy.

Rosjanie przed inwazją mogli zgromadzić do 190 tys. żołnierzy

Amerykański wywiad informował, że pod koniec stycznia 2022 roku liczebność rosyjskiej armii na ukraińsko-rosyjskiej granicy oraz na Krymie była zbliżona do 100 tys. osób. Ukraiński minister obrony 3 lutego 2022 roku podał, że w pobliżu granicy ukraińskiej po stronie rosyjskiej i białoruskiej, a także na okupowanych ukraińskich terytoriach, zostało rozmieszczonych w sumie ok. 115 tys. rosyjskich żołnierzy.

Później pojawiały się również doniesienia, m.in. ze strony brytyjskiej, jakoby 60 proc. rosyjskich sił lądowych było zgromadzonych przy granicy z Ukrainą. Doniesienia ukraińskiego Ministra Obrony sugerowały liczbę 149 tys. rosyjskich żołnierzy stacjonujących przy granicy.

Tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 18 lutego, na stronie misji USA przy Organizacji  Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) pojawił się komunikat, w którym wskazano, że Rosjanie zgromadzili od 169 tys. do 190 tys. personelu wojskowego. Wcześniej brytyjski wywiad informował, że Rosjanie przy granicy z Rosją zgromadzili od 130 do 150 tys. żołnierzy.

W Ukrainie jest 320 tys. rosyjskich żołnierzy?

„New York Times” – powołując się na ustalenia ukraińskiego wywiadu – podkreśla, że w Ukrainie może przebywać już 320 tys. rosyjskich żołnierzy. Ponadto Rosjanie mogą mieć od 150 do 250 tys. żołnierzy przebywających w rezerwie, szkolących się lub zgrupowanych w Rosji, gotowych do włączenia się w wojnę.

Według szacunków CIA po stronie rosyjskiej na początku 2023 roku ma walczyć ok. 50 tys. prywatnych najemników, w większości wchodzących w skład Grupy Wagnera.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!