Strona główna Wypowiedzi Ilu uchodźców z Ukrainy przyjęła Polska?

Ilu uchodźców z Ukrainy przyjęła Polska?

Ilu uchodźców z Ukrainy przyjęła Polska?

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu
Polska 2050 Szymona Hołowni

Polska przyjęła już ponad milion uchodźców z Ukrainy.

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza w TVP, 09.10.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych ze strony Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) całkowita liczba uchodźców z Ukrainy obecnych w Polsce 29 września 2023 roku była równa 959 875.
  • Liczba złożonych w Polsce przez uchodźców z Ukrainy wniosków o azyl, ochronę tymczasową lub podobne krajowe programy ochrony wynosi 1 639 725.
  • Od 24 lutego 2022 roku granicę z Ukrainy do Polski przekroczono 15 474 150 razy. W kierunku Ukrainy granicę tę przekroczono natomiast 13 032 655 razy.
  • Obecnie w Polsce znajduje się prawie milion uchodźców z Ukrainy. Od pełnoskalowej inwazji Rosji przyjęliśmy ponad 1 milion. Dlatego wypowiedź Szymona Hołowni uznajemy za prawdziwą.

Sprawdzamy wypowiedzi z debaty wyborczej w TVP

Podczas debaty wyborczej w TVP uważnie wypisywaliśmy weryfikowalne wypowiedzi uczestniczących w niej osób. 10 z nich sprawdziliśmy jeszcze w trakcie trwania debaty. Wyniki naszych szybkich ustaleń możesz zobaczyć na portalu X.com. Na naszej stronie publikujemy teraz szersze analizy tych wypowiedzi.

UNHCR: Ponad 6 mln Ukraińców opuściło kraj w wyniku rosyjskiej agresji

Od 24 lutego 2022 roku, czyli od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ze względu na masowe ofiary cywilne i niszczenie cywilnej infrastruktury Ukraińcy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i szukania bezpieczeństwa, ochrony i wsparcia za granicą.

Jak czytamy na stronie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR), według danych na 3 października na całym świecie znajduje się 6 204 600 ukraińskich uchodźców, z czego 5 835 400 z nich w Europie, a 369 200 poza Europą.

UNHCR bierze swoje statystyki z danych przekazywanych przez władze państwowe. Termin „uchodźca” jest tu używany w sposób ogólny i obejmuje wszystkie osoby, które opuściły Ukrainę z powodu wojny.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane statystyczne dotyczące liczby uchodźców były zweryfikowane, są one szacunkowe. UNHCR zaznacza, że w statystykach mogą występować zmiany w danych liczbowych, podkreślając, że mogą one się zmienić również wstecz.

Ilu uchodźców z Ukrainy przebywa w Polsce?

Polska jest jednym z krajów, do których odwołuje się opracowany przez ONZ Regionalny Plan Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy (RRP). Zgodnie z danymi UNHCR całkowita liczba uchodźców 29 września 2023 roku w Polsce była równa 959 875, co stanowi ok. połowę wszystkich uchodźców przebywających w tym czasie w krajach, których dotyczy RRP.

Jeżeli spojrzymy na liczbę uchodźców z Ukrainy, którzy złożyli wniosek o azyl, ochronę tymczasową lub podobne krajowe programy ochrony, okaże się, że w Polsce do 29 września złożonych było 1 639 725 takich wniosków. UNHCR zaznacza, że liczby le mogą obejmować wiele wniosków tej samej osoby w co najmniej jednym kraju europejskim lub rejestracje uchodźców, którzy przeprowadzili się dalej, w tym poza Europę.

Z infografiki prezentowanej na stronie Rady Europejskiej dowiemy się, że obecnie w państwach Unii z tymczasowej ochrony korzysta ponad 4,1 mln uchodźców z Ukrainy (dane do 29 lipca 2023). Państwa Unii, w których jest najwięcej ukraińskich uchodźców, to Polska (971 080) i Niemcy (1 153 865).

Na początku konfliktu Polska przyjęła ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy

W informacji prasowej UNHCR udostępnionej 18 marca 2022 roku – czyli niedługo po wybuchu wojny w Ukrainie – podano, że Polska przyjęła ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy. Wówczas szacowano, że łącznie zaatakowany kraj opuściło 3,2 mln osób.

W zderzeniu z obecnymi danymi oznacza to, że część uchodźców, patrząc długoterminowo, nie została ostatecznie w Polsce. Część z nich szukała schronienia w innych państwach, a część wróciła do Ukrainy.

Ile razy przekroczono polsko-ukraińską granicę od początku wojny?

UNHCR podaje, że w okresie od 24 lutego 2022 roku do 3 października 2023 roku granicę polsko-ukraińską w kierunku do Polski przekroczono 15 474 150 razy. W tym samym czasie odnotowano 13 032 655 przekroczeń granicy w przeciwnym kierunku – z Polski do Ukrainy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!