Ilu żołnierzy amerykańskich stacjonuje w Niemczech?

15.06.2019

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z oficjalnymi danymi Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, w Niemczech stałą służbę (permanently assigned) pełni 35 116 żołnierzy Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych,  z czego większość (20 780 żołnierzy) stanowią żołnierze wojsk lądowych. Oprócz nich, w Niemczech stacjonuje także 12 767 żołnierzy sił powietrznych, 1176 Marines i 382 żołnierzy marynarki wojennej.

P. Kukiz prawidłowo przytacza liczbę żołnierzy amerykańskich w Niemczech, w związku z czym jego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Dla porównania, stale rozlokowanych w Polsce, według tego samego źródła, jest jedynie 163 żołnierzy amerykańskich.

Zwiększona obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest wynikiem amerykańskiej operacji Atlantic Resolve, która rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku w związku z aneksją Krymu przez Rosję i rozpoczęciem działań wojennych na wschodzie Ukrainy. W jej ramach, na terenie Polski, a także Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Bułgarii i Rumunii stacjonuje obecnie łącznie około 6 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Zgodnie z doniesieniami medialnymi (dziennik amerykańskich Sił Zbrojnych Stars and Stripes), w samej Polsce stacjonuje obecnie od 4 do 4,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich.

Jest to jednak, w odróżnieniu od wojsk amerykańskich w Niemczech, ciągła obecność rotacyjna (continuous presence).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.