Strona główna Wypowiedzi Import w pierwszym kwartale 2022 roku. Ile zapłaciliśmy za towary z Rosji?

Import w pierwszym kwartale 2022 roku. Ile zapłaciliśmy za towary z Rosji?

Import w pierwszym kwartale 2022 roku. Ile zapłaciliśmy za towary z Rosji?

Robert Kropiwnicki

Poseł
Platforma Obywatelska

Ok. 30 mld zł w tym roku zapłaciliśmy już za produkty importowane z Rosji.

Gość Wiadomości, 19.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 19.05.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według danych GUS w pierwszym kwartale 2022 roku za produkty importowane z Rosji zapłaciliśmy 29,4 mld zł (w przypadku produktów wytworzonych i wysłanych z Rosji).
 • Z kolei za import produktów wysłanych z Rosji bez względu na kraj ich pochodzenia zapłaciliśmy 29,8 mld zł.
 • Wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ pokrywa się ona z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, które dotyczą pierwszego kwartału br.

Dyskusja nt. bezpieczeństwa energetycznego Polski

Robert Kropiwnicki w programie Gość Wiadomości w TVP Info został zapytany, czy opozycja cieszy się z tego, że Polska ma dziś dobrą pozycję energetyczną na tle Europy.

Poseł w odpowiedzi dał do zrozumienia, że są to dobre wiadomości, ale sytuacja mogłaby wyglądać lepiej, chociażby dzięki ukończeniu Baltic Pipe, dzięki któremu Polska nie byłaby już zmuszona do kupowania rosyjskiej ropy. Dalej poseł zwrócił uwagę, że w tym roku za produkty pochodzące z Rosji zapłaciliśmy już 30 mld zł.

Import z Rosji

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez GUS za produkty importowane z Rosji (w przypadku importu według kraju pochodzenia) w pierwszym kwartale zapłaciliśmy 29,4 mld zł. Więcej zapłaciliśmy tylko za produkty z Niemiec (80 mld zł) i Chin (58,5 mld zł).

W porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem wartość importu z Rosji uległa podwojeniu – w okresie styczeń-marzec 2021 roku sprowadziliśmy z tego kraju towary warte 14,1 mld zł.

Źródło: GUS

Natomiast w przypadku importu według kraju, z którego towar został wysłany (bez względu na jego pochodzenie), zapłaciliśmy Rosji 29,8 mld zł (przed rokiem było to 14,3 mld zł).

Źródło: GUS

W pierwszym kwartale br. połowę wartości importu z Rosji stanowiły paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne i woski mineralne. Zgodnie z danymi z Platformy Analitycznej SWAiD w sumie towary te kosztowały 15,3 mld zł.

Obroty towarowe według ważniejszych krajów

W pierwszym kwartale 2022 roku wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku ani w imporcie, ani w eksporcie w porównaniu z analogicznym okresem z ubiegłego roku. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,7 proc. eksportu. (w analogicznym okresie w 2021 roku 65,5 proc.). Import natomiast wzrósł o 0,5 punktu proc. w stosunku do analogicznego okresu w ub.r. i wyniósł 65,5 proc.

Udział Niemiec w eksporcie był mniejszy o 1,4 punktu proc. i wyniósł 27,7 proc. W imporcie natomiast spadł o 1,7 punktu proc. i wyniósł 20,4 proc. Saldo obrotów z naszym zachodnim sąsiadem było dodatnie i wyniosło 20,1 mld zł, w porównaniu do 23,6 mld zł w analogicznym okresie w 2021 roku.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów

Zarówno w eksporcie, jak i imporcie największy udział mają kraje rozwinięte: eksport 88 proc. (w tym UE 76,2 proc.), import 61 proc. (w tym UE 52,2 proc.). W roku ubiegłym w analogicznym okresie udział krajów rozwiniętych w eksporcie wyniósł 86,7 proc. (w tym UE 75,7 proc.), a w imporcie – 64,9 proc. (w tym UE 56,6 proc.).

Źródło: GUS

Najmniejszy udział w obrotach towarowych odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej: w eksporcie jedynie 4,3 proc., a w imporcie 9,4 proc. (w analogicznym okresie ub.r. było to odpowiednio 5,3 proc. i 6,5 proc.).

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się (minus 87,9 mld zł) oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej (minus 21,4 mld zł), w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, z którymi saldo było dodatnie (79,3 mld zł).

Struktura eksportu i importu według towarów

W eksporcie najwyższy wzrost względem analogicznego okresu w roku ubiegłym dotyczył:

 • towarów i transakcji niesklasyfikowanych w Standardowej klasyfikacji handlu międzynarodowego, SITC (o 166,1 proc.),
 • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 125,7 proc.),
 • olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 31 proc.).

Źródło: GUS

W imporcie natomiast najwyższy wzrost względem analogicznego okresu ub.r. dotyczył:

 • towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 339,2 proc.),
 • paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 100,3 proc.),
 • olejów tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 87,2 proc.).

Źródło: GUS

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!