Strona główna Wypowiedzi Inflacja w Polsce i w Europie. Jak wypadamy na tle innych państw?

Inflacja w Polsce i w Europie. Jak wypadamy na tle innych państw?

Inflacja w Polsce i w Europie. Jak wypadamy na tle innych państw?

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
Nowa Lewica

Inflacja w Polsce jest jedną z najwyższych w Europie, czwartą od końca.

 

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 10.04.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 10.04.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Jak poinformował Eurostat, inflacja w Polsce w lutym 2023 roku wyniosła 17,2 proc. Średnia UE to 9,9 proc.
  • Inflacja w Polsce była piątą najwyższą w UE oraz co najwyżej szóstą najwyższą w Europie (Eurostat nie zbiera danych dla wszystkich państw europejskich).
  • Polska znajduje się w grupie państw z inflacją znacznie powyżej średniej, jednak nie plasuje się pod tym względem na czwartym miejscu od końca w Europie. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy jako częściową prawdę.
  • Po wypowiedzi Krzysztofa Gawkowskiego Eurostat opublikował dane za marzec. Wynika z nich, że inflacja w Polsce wyniosła 15,2 proc. wobec 8,3 proc. w UE. Inflacja w Polsce była piątą najwyższą w UE i przynajmniej siódmą najwyższą w Europie.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Inflacja w UE

Krzysztof Gawkowski programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii” mówił o coraz mniejszej sile nabywczej Polaków. Polityk wskazywał na coraz skromniejszy skład koszyka wielkanocnego, który wynika z rosnących cen produktów. 

Parlamentarzysta porównał poziom inflacji w Polsce do poziomu inflacji w innych krajach europejskich. Stwierdził, że mierzymy się z jednym z najwyższych wzrostów cen w Europie, a gorzej ma być tylko w trzech państwach.

Według danych zbieranych przez Eurostat wysokość inflacji w Polsce oszacowano na 17,2 proc. Była to piąta najwyższa inflacja w Unii Europejskiej, zgodnie z danymi za luty 2023. 

Przed Polską uplasowały się Węgry (25,8 proc.), Łotwa (20,1 proc.), Czechy (18,4 proc.), Estonia (17,8 proc.). Na Litwie poziom inflacji był taki sam jak w Polsce (17,2 proc.). Średnia inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 9,9 proc.

Co z resztą Europy?

Inflacja wyższa niż w Polsce jest też w krajach nienależących do Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu jest to na pewno Turcja, gdzie inflacja przekroczyła 55 proc. W poprzednich miesiącach, poza wymienionym krajami, Polskę wyprzedzała również Macedonia Północna.

W lutym inflacja osiągnęła wysoki poziom również w Mołdawii (22 proc.) oraz w Ukrainie (21,3 proc.). Statystyk tych nie możemy jednak porównać do danych Eurostatu z powodu odmiennych metodologii. 

Odmienne metodologie 

GUS podaje, że inflacja w Polsce w lutym 2023 wyniosła 18,4 proc. w stosunku do lutego 2022. Polski urząd (oraz inne krajowe urzędy statystyczne) do pomiaru inflacji używa metody CPI (indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych). Statystyka Unii Europejskiej jest prowadzona za pomocą metody HICP, czyli zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych.

Te metody biorą pod uwagę inny zakres wydatków oraz stosują inny system wag. CPI jest wskaźnikiem obliczanym na podstawie wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych. Jest on opracowywany na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych. 

HICP jest wskaźnikiem, który podsumowuje wydatki gospodarstw domowych przeznaczone na zakup dóbr konsumpcyjnych. Do jego stworzenia wykorzystuje się dane statystyczne rachunków narodowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!