Czas czytania: około min.

Jak długo może trwać kontrola operacyjna?

24.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera

Manipulacja

Uzasadnienie

Na podstawie przepisów uchwalonych przez Sejm 15 stycznia 2016 r. maksymalny czas kontroli operacyjnej nie może wynieść więcej niż 18 miesięcy. Geneza tego terminu, poza bezpośrednio odpowiednimi przepisami ustawy, opisana jest również w uzasadnieniu w.w. ustawy:

Powyższe zmienione przepisy przewidują, że po upływie okresów, na które została zarządzona kontrola operacyjna, tj. nie dłużej niż 3 miesiące – pierwsze postanowienie sądu, nie dłużej niż kolejne 3 miesiące – jednorazowe przedłużenie kontroli operacyjnej postanowieniem sądu, możliwe będzie, na podstawie postanowienia sądu, przedłużenie, po upływie ww. dwóch okresów, prowadzenia kontroli operacyjnej na kolejne następujące po sobie okresy, jednak łączny okres przedłużenia stosowania przez te służby kontroli operacyjnej (nie licząc dwóch pierwszych przedłużeń) nie może przekroczyć 12 miesięcy. Tym samym całkowity czas prowadzenia przez ww. służby kontroli operacyjnej w danej sprawie (łącznie ze wszystkimi przedłużeniami) nie będzie mógł przekroczyć 18 miesięcy.

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 roku w sprawie m. in. maksymalnego czasu trwania czynności operacyjnych:

“Po trzecie, ustawa ma precyzować maksymalny czas prowadzenia niejawnych czynności, po upływie którego dalsze ich prowadzenie jest już niedopuszczalne. Nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego, jako sądu prawa, określanie, jak długi ma być to termin. Termin ten ma określić ustawodawca tak, aby umożliwiał osiągnięcie konstytucyjnie uzasadnionego celu. Nie może być to jednak termin ani nadmiernie długi, ani zbyt krótki, który nie pozwala na efektywną pracę operacyjno-rozpoznawczą. Ustawodawca musi mieć także na uwadze, że w demokratycznym państwie prawa nie jest dopuszczalne – nawet za zgodą sądu i w sytuacji podejrzenia popełnienia nawet poważnych przestępstw – prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych bezterminowo, choćby miało się to wiązać z bezpowrotną utratą dowodów.”

Trybunał Konstytucyjny określił, że musi być sprecyzowany maksymalny czas trwania niejawnych czynności operacyjnych, ale uznał, że nie jest jego rolą określenie, ile powinien wynosić.

W związku z tym, prawdą jest, że Trybunał przyczynił się do powstania górnego limitu czasu czynności operacyjnych, ale określenie jego wartości zostawił ustawodawcom. W związku z tym, powyższa wypowiedź jest manipulacją.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub