Strona główna Wypowiedzi Jak długo można stosować techniki operacyjne?

Jak długo można stosować techniki operacyjne?

Jak długo można stosować techniki operacyjne?

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W tym projekcie [ustawy o policji] jest napisane że stosowanie technik operacyjnych jest możliwe maksymalnie w ciągu 18 miesięcy. Dziś możliwe jest w czasie nieskończonym może być przedłużane co 3 miesiące i może trwać latami.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

ustawie o policji z 1990 roku w art. 19 ust. 8 jest określone, że kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Natomiast Art. 19 ust. 9 dopuszcza w uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8. Jednakże Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 30 lipca 2014 roku stwierdził, że ten przepis jest niekonstytucyjny i wyznaczył, że po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw przepis straci moc obowiązującą, więc do 6 lutego możliwe jest stosowanie technik operacyjnych w czasie nieokreślonym.

projekcie ustawy nowelizującej ustawę o policji zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca określa maksymalny termin stosowania technik operacyjnych i wynosi on 18 miesięcy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!