Strona główna Wypowiedzi Jak głosowała opozycja w sprawie programu 500 plus?

Jak głosowała opozycja w sprawie programu 500 plus?

Jak głosowała opozycja w sprawie programu 500 plus?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

My (PSL – przyp. Demagog) jako jedyny klub opozycyjny poparliśmy program 500 plus.

Debata wyborcza w TVP, 1.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza w TVP, 1.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie debaty wyborczej w TVP 1 października 2019 roku stwierdził, że jego klub, czyli PSL, jako jedyny klub opozycyjny poparł program 500 plus.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Sejmu RP odnośnie głosowania nr 29 na 11. posiedzeniu Sejmu dnia 11 lutego 2016 r. nad Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (ustawą wprowadzającą świadczenie 500 plus), ustawę poparło 226 posłów PiS, 2 posłów PO, 14 posłów Kukiz’15, 16 posłów PSL oraz 3 posłów niezrzeszonych. Przeciw ustawie głosowało 3 posłów PO, 11 Kukiz1’5 oraz 29 posłów Nowoczesnej.  Wstrzymało się 127 posłów PO i 13 posłów Kukiz’15. W głosowaniu nie brało udziału 8 posłów PiS, 6 posłów PO oraz 2 posłów Kukiz’15.

Łącznie, głosowało 444 posłów, z czego 261 posłów było za, przeciw głosowało 43, a 140 posłów wstrzymało się od głosu.

Polskie Stronnictwo Ludowe było jedynym klubem opozycyjnym, który jednogłośnie zagłosował za programem 500 plus. Wśród klubów opozycyjnych, ustawę poparła także dwójka posłów PO (jednak zdecydowana większość tego klubu wstrzymała się), oraz 14 posłów z Kukiz’15 (przy 11 głosach przeciwnych oraz 13 wstrzymujących). W świetle tych danych, uznajemy wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza za prawdziwą

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!