Strona główna Wypowiedzi Jak powinny wyglądać posiłki w szpitalu?

Jak powinny wyglądać posiłki w szpitalu?

Jak powinny wyglądać posiłki w szpitalu?

Marcelina Zawisza

Posłanka
Partia Razem

Od 12 lat nie ma rozporządzenia, które regulowałoby to, jak mają one [posiłki w szpitalach – przyp.red.] wyglądać – pomimo tego, że ustawa wymaga takiego rozporządzenia!

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Kwestia posiłków w szpitalach została uregulowana w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z art. 72 ust. 6 przywołanej ustawy:

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania obowiązujące przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, mając na względzie normy żywienia oraz wymagania zdrowotne.

Zgodnie z informacją o wynikach kontroli żywienia pacjentów w szpitalach przeprowadzonej przez NIK:

Minister Zdrowia nie skorzystał z możliwości, jaką daje art. 72 ust. 6 ustawy o bżż i nie określił – w drodze rozporządzenia – chociażby minimalnych wymagań obowiązujących przy prowadzeniu żywienia zbiorowego typu zamkniętego, uwzględniających normy żywienia oraz wymagania zdrowotne. W swojej argumentacji zwrócił uwagę głównie na fakultatywny charakter przywołanej delegacji.

Prawdą jest zatem, że Minister Zdrowia nie wydał rozporządzenia dotyczącego minimalnych wymagań wobec żywienia szpitalnego, jednak w świetle przepisów ustawy jest to jedynie delegacja do wydania rozporządzenia o charakterze fakultatywnym, a nie wymóg będący obowiązkiem ministra. Z tego powodu wypowiedź Marceliny Zawiszy uznajemy za manipulację.

 

 

Share The Facts
Marcelina Zawisza
członkini Zarządu Krajowego Partii Razem

 

Od 12 lat nie ma rozporządzenia, które regulowałoby to, jak mają one [posiłki w szpitalach – przyp.red.] wyglądać – pomimo tego, że ustawa wymaga takiego rozporządzenia!

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!